Taxatie echtelijke koopwoning bij echtscheiding

Taxeren van uw huis is aan te raden

Als de woning wordt verkocht of door een van u beiden wordt overgenomen, is het aan te raden een of meerdere taxaties te laten uitvoeren. Een andere optie is dat u in gezamenlijk overleg een redelijke waarde voor de woning afspreekt, vanuit welke waarde u een eventueel uitkoopbedrag vast kunt stellen. Het belangrijkste is hierbij, dat u het samen eens bent over de afgesproken vrije verkoopwaarde.

Wat is de betekenis van "vrije verkoopwaarde" in taxatierapport?

De definitie is: "Onder 'vrije verkoopwaarde' wordt verstaan, de prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed."

WOZ-waardevaststelling van de woning

Baseer de vrije verkoopwaarde niet op de WOZ-waarde als u gaat scheiden. De WOZ-waarde is een door de gemeente vastgestelde waarde van een koopwoning, om gemeentelijke belastingen mee te berekenen. Deze waarde is lager of hoger dan de vrije verkoopwaarde en is NIET relevant voor de waarde die verrekend wordt bij een echtscheiding. Hiervoor wordt de vrije verkoopwaarde (de marktwaarde) gebruikt. De WOZ-waarde is echter wel weer van belang als het gaat om het vaststellen van alimentatie.

Executiewaarde van de koopwoning

De executiewaarde van een pand is niet relevant als het gaat om een echtscheiding. De executiewaarde ligt meestal 20-30% onder de vrije verkoopwaarde. Het geldt alleen als de woning gedwongen moet worden verkocht binnen korte tijd. Hiervan is dus pas sprake als de bank of een andere derde u dwingt de woning te verkopen. Als u gaat scheiden zal dit normaal gezien niet aan de orde zijn.

Huurwaarde van de echtelijke woning

Ook als een van beiden de woning overneemt na het scheiden, dan geldt niet dat de waardevaststelling dient plaats te vinden op basis van de waarde in verhuurde staat. De juiste waarderingsgrondslag is dan nog steeds de vrije verkoopwaarde.

Wanneer is taxatie nodig?

Als een van beide partners wél de woning wenst over te kopen van de ander, dan kunt u discussie over het uitkoopbedrag voorkomen, door een deskundige taxateur een taxatie te laten maken. Meestal kost dit taxatierapport tussen 200,- en 1.000,- euro. Vervolgens kan deze waarde vaststelling ook worden gebruikt bij de aanvraag van een nieuwe hypotheek.

Belangrijke tips bij taxatie

  • Wees beiden aanwezig tijdens de taxatie door een makelaar
  • Maak duidelijk welk doel u heeft met de taxatie
  • Zorg dat u een gelijkluidende taxatie-instructie heeft
  • Maak voorafgaande aan de taxatie de afspraak met uw partner, dat u zich beiden zult verbinden aan de uitkomst
  • Vraag om een uitgebreid taxatierapport

Suggesties

Woning verkopen of houden
Aftrekbaarheid hypotheekrente
Scheiding aanvragen

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.