Huurwoning, woonlasten en urgentie na scheiding

Overnemen huurcontract

Wat gebeurt er eigenlijk met uw huurwoning na uw scheiding? De woningeigenaar hoeft niet automatisch akkoord te gaan met de overname van de huur door de achterblijvende partner. Let erop dat deze toestemming tijdig wordt verzocht. Als het wordt voortgezet, dan moet een nieuw huurcontract worden opgesteld op de naam van de achterblijvende partner (en dus vaak op een nieuwe naam).

Wie van beiden vertrekt uit de huurwoning na de scheiding?

Voor de kinderen is het in het algemeen fijn als zij na de scheiding in de vertrouwde huurwoning kunnen blijven. Een scheiding én een verhuizing zorgt vaak voor een dubbele belasting voor de kinderen. Als de huur te hoog is voor diegene die in de woning achterblijft, kan wel een voorlopige regeling worden afgesproken waarbij de ander tijdelijk meebetaalt aan de woonlasten. Dit uit zich bijvoorbeeld in een lagere partneralimentatie.

Verdeling van de woonlasten

Voor wat betreft de verdeling van de woonlasten, wordt in de meeste gevallen overeengekomen dat zolang u nog samenwoont, deze lasten door u beiden worden gedeeld. Deze afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Zodra een van u na de scheiding de woning verlaat, komen de woonlasten geheel voor rekening van diegene die in de huurwoning blijft wonen.

Urgentie aanvragen voor een huurwoning na scheiding

Scheiden houdt in ‘gescheiden wonen’. Het liefst zo spoedig mogelijk, zodat u beiden weer een nieuwe start kunt maken. Vaak is een scheiding dus reden om urgentie aan te vragen voor een huurwoning. U krijgt daarmee voorrang op andere woningzoekenden. In de meeste gevallen wordt echter alleen voorrang gegeven (en dus toegekend) als er tevens de zorg is voor minderjarige kinderen waarvoor kinderalimentatie wordt ontvangen.

Voorwaarden urgentieaanvragen

Per woningbouwvereniging verschillen de voorwaarden, die aan het toekennen van de urgentie worden gekoppeld. Meestal gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in de betreffende gemeente
  • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast
  • Het verzamelinkomen van uw huishouden zoals bekend bij de Belastingdienst is niet hoger dan circa € 35.000,- per jaar
  • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus
  • De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan

Neem contact met ons op voor advies rondom uw scheiding en woonsituatie

Bij een scheiding komt een hoop geregel kijken – waaronder de situatie rondom uw huurwoning. Het is daarom niet vreemd dat u baat heeft bij advies rondom uw persoonlijke situatie. Dit is waar de expertise van De Echtscheidingswinkel goed van pas komt. Heeft u behoefte aan advies over een woning na een scheiding? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0800 822 4433 en maak, indien gewenst, een afspraak op ons kantoor in Eindhoven, Amsterdam of Rotterdam. Wij nemen graag de tijd voor u. Ook enkel telefonisch of schriftelijk contact met ons is mogelijk!

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.