Huurwoning, woonlasten en urgentie na scheiding

Overnemen huurcontract

De eigenaar van uw woning hoeft niet automatisch akkoord te gaan met de overname van de huur door de achterblijvende partner. Let er op dat deze toestemming tijdig wordt verzocht. Als het wordt voortgezet, dan moet een nieuw huurcontract worden opgesteld de naam van de achterblijvende partner en dus vaak op een nieuwe naam.

Wie van beiden vertrekt na scheiding?

Voor de kinderen is het in het algemeen fijn als zij na de scheiding in de vertrouwde woning kunnen blijven. Een scheiding en ook nog een verhuizing, zorgt voor een dubbele belasting voor de kinderen. 
Als de huur te hoog is voor diegene die in de woning achterblijft, kan wel een voorlopige regeling worden afgesproken, waarbij de ander tijdelijk zal meebetalen aan de woonlasten. Dit kan zich uiten in een lagere partneralimentatie.

Verdeling woonlasten

Voor wat betreft de verdeling van de woonlasten, wordt in de meeste gevallen overeengekomen dat zolang u nog samenwoont, deze lasten door u beiden worden gedeeld. Deze afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Zodra een van u beiden de woning verlaat, zullen de woonlasten geheel voor rekening komen van diegene die in de huurwoning blijft wonen.

Urgentie aanvragen voor een huurwoning na scheiding

Scheiden houdt in gescheiden wonen. Het liefst zo spoedig mogelijk, zodat u beiden weer een nieuwe start kunt maken. Vaak is een scheiding dus reden om urgentie aan te vragen. U krijgt daarmee voorrang op andere woningzoekenden. In de meeste gevallen wordt echter alleen voorrang alleen gegeven (en dus toegekend) als er tevens de zorg is voor minderjarige kinderen waarvoor kinderalimentatie wordt ontvangen.

Voorwaarden urgentie aanvragen

Per woningbouwvereniging verschillen de voorwaarden, die aan het toekennen van de urgentie worden gekoppeld. 

Meestal de volgende algemene voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in de betreffende gemeente.
  • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast.
  • Het verzamelinkomen van uw huishouden zoals bekend bij de Belastingdienst is niet hoger dan circa € 35.000,- per jaar.
  • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus. 
  • De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan.

Suggesties

Urgentie aanvragen
Waar ga ik wonen?
Hoe lang duurt een scheiding?

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.