Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap aanvragen

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Blog

22-03-2018 | Share:

Woning gezamenlijk aanhouden na echtscheiding?

Ik woon bijna een jaar gescheiden van mijn vrouw en kinderen. Ik wil graag scheiden en ons huis aanhouden zonder de hypotheek te wijzigen. Is dat…

Categorieën: Eigen Woning | Tags: Hypotheek

21-03-2018 | Share:

Omgangsregeling afdwingen door de niet juridische vader?

Als een kind niet erkend is, dan kan je niet zomaar omgang en alimentatie krijgen. Zelfs als de afspraken hierover mondeling waren gemaakt. De…

Categorieën: Kinderen | Tags: Kinderalimentatie, Omgangsregeling, Juridische-vader, Erkenning, Family-life

20-03-2018 | Share:

Wordt het inkomen van mijn vriendin meegenomen in de alimentatieberekening?

Bij de berekening van partneralimentatie zal het inkomen van uw vriendin op zichzelf niet worden meegenomen, maar als u samenwoont dan wordt er wel…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Inkomen-nieuwe-partner

19-03-2018 | Share:

Ik heb getekend dat ik afstand doe van partneralimentatie, wat is hier gevolg van?

Als u definitief afstand hebt gedaan van uw recht op partneralimentatie, dan kunt u toch in sommige gevallen alimentatie aanvragen. Van belang is, of…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Alimentatie, Partneralimentatie, Afstand

12-03-2018 | Share:

Partneralimentatie stopzetten?

Mijn partner betaalt alimentatie aan zijn ex-vrouw. Inmiddels wonen wij samen. Het inkomen van mijn partner is gedaald. Als hij met pensioen gaat wil…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Partneralimentatie, Pensioen

10-03-2018 | Share:

Kan mijn ex co-ouderschap aanvragen?

In principe heeft iedere ouder recht op een gelijkwaardig aandeel in de zorg en opvoedingstaken over gezamenlijke minderjarige kinderen. Echter, voor…

Categorieën: Kinderen | Tags: Co-ouderschap

06-03-2018 | Share:

Vervalt de kinderalimentatie als mijn ex weer gaat samenwonen?

De kinderalimentatie vervalt niet als één van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen.

Categorieën: Alimentatie | Tags: Kinderalimentatie, Nieuwe-partner, Co-ouderschap

02-03-2018 | Share:

Mag mijn ex de partneralimentatie stopzetten omdat ik een nieuwe vriend heb?

De alimentatieplichtige mag niet de alimentatie stopzetten. Er moet sprake zijn van “samenleven als ware gehuwd of als hadden zij hun partnerschap…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Nieuwe-partner, Partneralimentatie, Samenwonen, LBIO

01-03-2018 | Share:

Hoe betaal ik alimentatie zonder werk?

Een wijziging in het inkomen is reden om de alimentatie opnieuw te berekenen.

Categorieën: Alimentatie | Tags: Herberekening, LBIO, Verlaging-alimentatie

21-02-2018 | Share:

Kan je ook alimentatie aanvragen als je een kind hebt, maar niet getrouwd bent geweest?

U hebt inderdaad recht op kinderalimentatie als u samen een kind heeft. U hoeft niet getrouwd te zijn om recht te hebben op kinderalimentatie. Op…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Kinderalimentatie, Partneralimentatie

21-02-2018 | Share:

Moet ik partneralimentatie gaan betalen?

Partneralimentatie is verschuldigd als een van de partners onvoldoende inkomsten heeft.

Categorieën: Alimentatie | Tags: Partneralimentatie

21-02-2018 | Share:

Gezag/voogdij over kind na overlijden ouder?

Indien de vader niet het gezag heeft, dan het gezag aanvragen bij de rechtbank. Het verzoek zal alleen worden afgewezen als de gegronde vrees bestaat…

Categorieën: Kinderen | Tags: Voogdij, Gezag, Ouder, Overlijden

21-02-2018 | Share:

Kinderalimentatie meerderjarig kind met terugwerkende kracht vaststellen?

Met terugwerkende kracht kan geen kinderalimentatie worden gevorderd. De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Kinderalimentatie, Terugwerkende-kracht

21-02-2018 | Share:

Kinderalimentatie wijzigen vanaf 18 jaar?

Het enkele feit dat de kinderen 18 jaar of ouder zijn is geen reden om de alimentatie te wijzigen.

Categorieën: Alimentatie | Tags: Kinderalimentatie, Verlengde-onderhoudsplicht, Jongmeerderjarigen-kinderen

21-02-2018 | Share:

Gevolgen voor kinderalimentatie van het wijzigen van de hoofdverblijfplaats van het kind?

Dit is een reden om de kinderalimentatie te herzien.

Categorieën: Alimentatie | Tags: Kinderalimentatie, Wijziging-hoofdverblijfplaats

21-02-2018 | Share:

Kan mijn ex na overname woning nog aanspraak maken op de overwaarde?

Als de woning is overgenomen door één van de ex-partners (de eigendom & de hypotheek) en de afrekening met de andere ex-partner heeft plaatsgevonden…

Categorieën: Eigen Woning | Tags: Overwaarde

21-02-2018 | Share:

Gevolgen van geregistreerd partnerschap met nieuwe partner voor kinderalimentatie?

De nieuwe partner is als stiefouder tijdens het geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig voor uw kind. Dit kan een reden zijn om een…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Kinderalimentatie, Nieuwe-partner, Stiefouder

21-02-2018 | Share:

Hypotheekrenteaftrek na verlaten woning?

Meer informatie over de hypotheekrenteaftrek na verlaten woning lees je hier.

Categorieën: Eigen Woning | Tags: Fiscaal-partners, Hypotheekrenteaftrek

21-02-2018 | Share:

Scheiding van tafel en bed of een echtscheiding?

Wat het verschil is tussen een scheiding van tafel en bed en een echtscheiding lees je hier.

Categorieën: Echtscheiding | Tags: scheiding-van-tafel-en-bed

21-02-2018 | Share:

Hoe bereken ik het bedrag waarvoor mijn man mij moet uitkopen?

Afhankelijk van de vrije verkoopwaarde van de woning kan het uitkoopbedrag bepaald worden.

Categorieën: Eigen Woning | Tags: Berekenen, Bedrag, Uitkopen

21-02-2018 | Share:

Vallen rekeningen die zijn geopend na feitelijk uit elkaar gaan in de gemeenschap van goederen?

De gemeenschap van goederen wordt niet ontbonden door enkel het gescheiden gaan wonen. Pas na indiening van het verzoekschrift is de gemeenschap van…

Categorieën: Verdelen | Tags: Rekeningen, Gemeenschap-van-goederen

21-02-2018 | Share:

Wat kost herberekening kinderalimentatie bij de rechtbank?

Er moet rekening gehouden worden met advocaatkosten en griffierechten.

Categorieën: Alimentatie | Tags: Kinderalimentatie, procedure, kosten, Herberekening

21-02-2018 | Share:

Tijdslimiet verkoop echtelijke woning?

Een tijdslimiet voor de verkoop van de woning, zou moeten blijken uit de echtscheidingsstukken.

Categorieën: Eigen Woning | Tags: verkoop-woning, Tijdslimiet

21-02-2018 | Share:

Wat gebeurt er drie jaar na scheiding van tafel en bed?

Indien je na een scheiding van tafel en bed wilt gaan scheiden, dan kan de ontbinding van het huwelijk op verzoek van één van de echtgenoten worden…

Categorieën: Echtscheiding | Tags: Scheiden-van-tafel-en-bed, Ontbinding

21-02-2018 | Share:

Alimentatieverlaging vanwege een kind met de nieuwe partner en het kopen van een huis?

Indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden, kan de alimentatie worden verlaagd. Dit moet dan wel in onderling overleg plaatsvinden of door een…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Kinderalimentatie, Herberekening

21-02-2018 | Share:

Mijn ex-vriend woont al zes jaar samen. Kan het zijn dat ik daardoor in aanmerking kom voor hogere partneralimentatie?

Door het samenwonen van de ex-partner kan het zijn dat er meer draagkrachtruimte komt voor partneralimentatie.

Categorieën: Alimentatie | Tags: Nieuwe-partner, Partneralimentatie

21-02-2018 | Share:

Mijn vriend kan de kinderalimentatie zoals destijds vastgesteld niet betalen. Ben ik nu verplicht om de kinderalimentatie aan zijn ex te betalen?

De nieuwe partner is niet verplicht om kinderalimentatie te betalen. Als de niet-verzorgende ouder de kinderalimentatie niet kan betalen, dan is dit…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Kinderalimentatie, Betalingsachterstand, Herziening

21-02-2018 | Share:

Krijg ik partneralimentatie van mijn man als ik de kostwinner ben?

Partneralimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest verdienende partner aan de…

Categorieën: Alimentatie | Tags: Partneralimentatie, Kostwinner

21-02-2018 | Share:

Ik ben vorig jaar getrouwd en kwam er daarna achter dat mijn vrouw veel schulden heeft. Ben ik aansprakelijk en moet ik daarnaast ook partneralimentatie betalen?

Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, vóór 1 januari 2018, vallen alle schulden in de gemeenschap. Dus ook voorhuwelijkse schulden. Na het…

Categorieën: Verdelen | Tags: Schulden, Hoofdelijk-aansprakelijk, Partneralimentatie

21-02-2018 | Share:

Ik heb het kind van mij en mijn ex-partner erkend, heb ik nu ook het ouderlijk gezag en moet ik kinderalimentatie betalen?

Als de man het kind heeft erkend, dan heeft hij niet automatisch het ouderlijk gezag. De verplichting tot betaling van alimentatie komt voort uit de…

Categorieën: Kinderen | Tags: Kinderalimentatie, Erkenning, Gezag

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Bel gratis: 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.