Convenant echtscheiding

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u beiden. De hierin vastgelegde afspraken zullen pas gelden als u gaat scheiden. In het convenant worden regelingen vastgelegd zoals kinderalimentatie en partneralimentatie, de (koop-)woning,zoals  pensioenverdeling, verdeling van schulden en spaartegoeden, belastingrechten en -plichten en de inboedelverdeling.

Wanneer zijn de afspraken in het echtscheidingsconvenant geldig?

De gemaakte afspraken zijn onder opschortende voorwaarde van echtscheiding bindend, vanaf het moment dat u een convenant ondertekent. De afspraken over de verdeling van woning, schulden en inboedel kunt u gaan uitvoeren op het moment dat het echtscheidingsverzoek door een advocaat is ingediend bij de rechtbank. Dit is immers feitelijk het moment dat de gemeenschap van goederen zal zijn ontbonden. De echtscheiding zelf, volgt daarna pas op het moment van inschrijving in het huwelijksregister in de gemeente waar u was gehuwd.

Banken eisen een echtscheidingsconvenant!

Het echtscheidingsconvenant is noodzakelijk voor de financiering van een nieuwe woning. Een zelf opgesteld convenant is meestal niet toereikend omdat vaak relevante aspecten worden vergeten. Dit is de reden dat de Echtscheidingswinkel niet werkt met 'doe-het-zelf' formulieren. Dit is juist gemakkelijk voor uzelf, omdat wij het werk voor u beiden verrichten.  

Banken stellen de eis dat het convenant is opgesteld door een jurist (advocaat of notaris). Ook voor uzelf is het uiterst raadzaam om een convenant te hebben, zodat u niet in de toekomst na de scheiding wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld open eindjes, zoals schulden waarvan u niets afwist, alimentatieclaims, etc. In het convenant staat dus de gehele financiële situatie vastgelegd.

Complete regeling met echtscheidingsconvenant via Echtscheidingswinkel

Als de echtscheiding via de Echtscheidingswinkel verloopt, kunt u er op vertrouwen dat er een gedegen convenant zal worden opgesteld. Dit geeft zekerheid voor uw (gescheiden) toekomst. In een dergelijk convenant komt dan alles ter sprake: de woning, alimentatie, kinderen, verdeling van schulden, pensioenverdeling, etc. Ook berekenen wij voor u de kinder- en de partneralimentatie, waarvan de kosten al in ons tarief zijn verwerkt. U krijgt geen aanvullende factuur voor onverwachte of verborgen kosten.

Na de bekrachtiging van het convenant via de rechtbank en inschrijving van uw echtscheiding bij de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden, is de echtscheiding een feit en uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbonden.

Suggesties

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.