Wanneer scheiden en wanneer is de scheiding definitief?

Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap

Om een echtscheiding definitief te maken, moet de echtscheidingsbeschikking worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent.  Hetzelfde geldt voor ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Wij verzorgen deze inschrijving bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het verzoek tot inschrijving van de beschikking moet in alle gevallen binnen zes maanden worden gedaan nadat de beschikking definitief is geworden. Als de beschikking te laat is ingeschreven, dan verliest de beschikking haar rechtskracht en blijft u ('gewoon') gehuwd. Dat houdt dan dus in, dat u de hele echtscheidingsprocedure opnieuw zult moeten doorlopen, als u toch wilt scheiden.

Wanneer is de scheiding van tafel en bed effectief?

Om een scheiding van tafel en bed effectief te maken, moet de beschikking tot scheiding van tafel en bed worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Wanneer is de datum dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden na scheiden?

Voor verdelingskwesties, bijvoorbeeld aangaande schulden, faillissement of erfenissen, is de ontbindingsdatum van cruciaal belang. Het huwelijk begint op de dag dat u trouwt en eindigt op de dag dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gehuwd bent. Het geregistreerd partnerschap begint op de dag dat het wordt gesloten. Het geregistreerd partnerschap eindigt door het inschrijven van de beschikking tot beëindiging, of het inschrijven van een verklaring dat een beëindigingovereenkomst is gesloten, in de registers van de burgerlijke stand.

Wanneer is de datum dat de gemeenschap van goederen is ontbonden?

Voor verdelingskwesties, zoals het delen van schulden of erfenissen, is de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek van cruciaal belang. Vanaf 1 januari 2012 is de gemeenschap van goederen namelijk al ontbonden, nog voordat de echtscheiding is uitgesproken. De datum dat het verzoek is ingediend bij de rechtbank, is thans de datum dat de gemeenschap van goederen is ontbonden. Het voordeel van de betreffende wetswijziging is, dat schulden en erfenissen niet meer hoeven te worden gedeeld als het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Om er zeker van te zijn dat dit feit ook tegen derden zal werken, moet deze ontbinding worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister in de gemeente waar u was gehuwd.

Voorbeeld ontbinding huwelijk

Als u een erfenis krijgt in de periode gelegen tussen datum indiening van het echtscheidingsverzoek en de inschrijvingsdatum van de echtscheiding, dan hoeft u deze nalatenschap niet te delen met uw ex. Omdat een overlijdensdatum onzeker is, kan dit een reden zijn om de echtscheiding voortvarend af te handelen. Als u uw echtscheiding door de Echtscheidingswinkel laat realiseren, duurt de totale echtscheidingsprocedure gemiddeld tussen de 6 en 10 weken. In gevallen, waarbij aantoonbare spoed is vereist om te scheiden, kan het scheiden zelfs nog binnen kortere tijd. Door de wetswijziging van 1 januari 2012, is het thans mogelijk om binnen een paar dagen, de gemeenschap van goederen te ontbinden. In zoverre lijkt dit op de flitsscheiding welke eerder door de wetgever was afgeschaft.

Suggesties

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.