Schulden verdelen bij een scheiding

Schulden van voor het huwelijk

Hoe werkt een scheiding als u schulden heeft? Moeten er bijvoorbeeld ook schulden verdeeld worden die al bestonden voor het huwelijk? Schulden aangegaan voorafgaande aan het huwelijk moeten meestal wel worden gedeeld als u besluit te gaan scheiden. De meeste mensen realiseren zich niet dat zij via het huwelijk óók verbonden worden aan schulden welke zijn aangegaan nog voordat u ging trouwen. Dit is alleen anders als u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd.

Scheiding en schulden: wat gebeurt er met schulden aangegaan tijdens het huwelijk?

Bij een scheiding blijft u in principe ieder afzonderlijk (hoofdelijk) aansprakelijk voor de huwelijkse en de voorhuwelijkse schulden als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. Dit is zelfs het geval als u in een echtscheidingsconvenant een bepaalde verdeling bent overeengekomen. Wel kunt u in het laatste geval uw ex in vrijwaring oproepen als u door derden wordt aangesproken. Dit houdt in dat u weliswaar de gehele schuld dient te voldoen, maar u kunt vervolgens dit weer verhalen op uw ex. Houdt u er rekening mee dat ook een eventuele aanwezige creditcardschuld of afbetaling in het scheidingsconvenant opgenomen dient te worden.

Huwelijkse voorwaarden

Als u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, dan zijn in beginsel deze voorwaarden bepalend voor de verdeling bij een scheiding van het vermogen en de goederen. Dit sluit echter niet uit dat er toch gemeenschappelijke schulden zijn ontstaan welke desondanks bij helften dienen te worden gedeeld.

Schuldeiser is niet akkoord met uw verdeling

Schuldeisers moeten meestal akkoord gaan met de door u gekozen verdeling van schulden. Als een van u beiden een schuld overneemt, heeft dat in principe slechts effect alleen tussen u beiden, tenzij de schuldeiser akkoord is met schuldovername. Indien de schuldeiser niet akkoord gaat met schuldovername door een van u beiden, kan deze schuldeiser u ook na de scheiding nog steeds beiden (hoofdelijk) aanspreken om de hele schuld te voldoen.

Voorbeeld: uw hypotheekschuld

U spreekt samen af dat een van u beiden de koopwoning en hypotheek overneemt. Deze afspraak is in principe geldig. Het kan echter zo zijn dat de bank niet akkoord gaat met de overname van de hypotheek. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • De hypotheek was gefinancierd op twee inkomens
  • Er moet partneralimentatie worden voldaan
  • Er zijn andere schulden die eerst moeten worden afgelost

De conclusie is dan dat de woning toch moet worden verkocht, ondanks de tussen u beiden gemaakte afspraak.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Als ten laste van een van u beiden via de rechtbank een schuldsaneringsmaatregel is opgelegd, dan wordt hiermee rekening gehouden als wij voor u de echtscheidingsstukken gereed maken.

Eigen woning en faillissement

Bent u uw privéwoning toch kwijtgeraakt in de failliete boedel van uw echtgenoot, ondanks de huwelijkse voorwaarden? U bent onder huwelijkse voorwaarden getrouwd en er zullen daardoor gescheiden vermogens zijn. Wat van de man is, blijft van de man. Wat van de vrouw is, blijft van de vrouw. Daarnaast kan er een deel gezamenlijk vermogen zijn. Als de man failliet gaat en de woning staat op naam van de vrouw, dan valt de woning buiten het faillissement.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2009 (LJN BJ8456) anders beslist. In dit geval viel het eigen vermogen van de persoon die niet failliet was, toch in de failliete boedel. Er moest hier alsnog worden afgerekend over het vermogen dat juist (bewust) afgeschermd was door de huwelijkse voorwaarden. Er werd bepaald dat de woning in de failliete boedel viel, tenzij partijen hadden kunnen aantonen dat het huis met eigen middelen van de vrouw was gefinancierd. Dit houdt in dat als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden, uw privéwoning wellicht toch in de failliete boedel valt als uw partner failliet is. Slechts als u dan kunt aantonen dat u de woning met eigen middelen heeft gefinancierd, valt uw woning niet in de failliete boedel van de partner.

Een voorbeeld

De man heeft een eigen zaak en is onder huwelijkse voorwaarden getrouwd met de vrouw. De vrouw koopt een woning op haar eigen naam. Als de man failliet gaat, zal de woning in principe toch in de boedel vallen. De woning zal dan door de curator verkocht kunnen worden. Alleen als de vrouw kan aantonen dat zij de woning met eigen middelen (bijvoorbeeld spaargeld of een erfenis) heeft aangeschaft, zal de woning niet in de failliete boedel vallen.

Schulden na het huwelijk

Pas na de scheiding bent u beiden verlost van het risico van aansprakelijkheid voor schulden welke werden aangegaan door de ex-partner.

Laat u adviseren door onze advocaten

Via de advocaten van de Echtscheidingswinkel kan desgewenst met grote spoed de echtscheiding plaatsvinden, zodat u niet wordt geconfronteerd met nieuwe schulden. Verder worden de bestaande schulden tussen u beiden verdeeld via een regeling in het echtscheidingsconvenant. De advocaten van onze vestigingen in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam zijn specialisten op het gebied van echtscheidingsrecht en voorzien u van advies in alle onderdelen van uw scheiding en schulden. Neem contact met ons op via 0800 822 4433 en plan een afspraak in.

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.