Spaarrekeningen

Scheiden bij gemeenschap van goederen

De waarde van de in uw bezit zijnde spaarrekeningen behoort tussen u beiden gedeeld te worden bij helften, als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen. Als een van u de spaarrekening voortzet, dient deze dus de helft van de waarde uit te keren aan de ander. In de meeste gevallen wordt hier een uiterste betalingstermijn afgesproken van vier weken na de echtscheidingsdatum.

Huwelijkse voorwaarden

Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, dan zijn in beginsel deze voorwaarden bepalend voor de verdeling van het vermogen. Dit sluit echter niet uit, dat er toch gemeenschappelijke vermogensbestanddelen zijn ontstaan welke bij helften dienen te worden gedeeld. Zeker als het huwelijk lang heeft geduurd, zal er over het algemeen een flinke vermenging zijn opgetreden van het vermogen. Dit kan over en weer nogal eens verkeerde verwachtingen over de verdeling met zich meebrengen. Vaak moet, ondanks de huwelijkse voorwaarden, toch worden gedeeld bij helften.

Peildatum

Als peildatum geldt hierbij de echtscheidingsdatum. Dit is de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar u was getrouwd. De waarde van de spaarrekening, die op dat moment geldt, dient gedeeld te worden. Mogelijk moet u dan uw partner uitkopen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de spaarrekeningen door een van u beiden te laten voortzetten, of u kunt deze rekening opheffen. Overleg samen met uw mediator of echtscheidingsadvocaat wat in uw specifieke geval het meest aan te raden is.

Spaarrekening van kinderen

Spaarrekeningen op naam van de kinderen, kunt u als zodanig laten voortbestaan. U kunt afspraken hierover opnemen in het echtscheidingsconvenant. U kunt bijvoorbeeld de afspraak maken dat u beiden een bedrag per maand op de spaarrekening van de kinderen stort. Aanvullend kunt u bijvoorbeeld bepalen dat de waarde van deze spaarrekening alleen gebruikt mag worden ten behoeve van de kosten van de kinderen zoals:

  • Ziektekosten
  • School- en studiekosten
  • Bijzondere uitgaven

Spaarloon, levensloopregeling, lijfrenten, levensverzekeringspolissen

Houdt u er rekening mee dat óók de waarde van een eventuele spaarloon- of levensloopregelingen tussen u beiden gedeeld dient te worden bij helften. Hetzelfde geldt voor lijfrentepolissen en levensverzekeringspolissen welke ook een bepaalde 'spaar-waarde' vertegenwoordigen.

Moedwillige benadeling

In het zicht van de echtscheiding, wordt nogal eens een rekening leeggehaald. Hier is in beginsel niets verkeerd aan als:

  • De helft wordt overgemaakt naar de privé rekening van de ander, of
  • Het geld wordt besteed aan gemeenschappelijke belangen, zoals kinderen en woning.

Als er echter sprake is van een kennelijk moedwillige benadeling van de ander, dan dient dit later te worden gecorrigeerd in de verdeling van andere vermogensbestanddelen (auto, inboedel, huis). Het betreft hier een bijzondere privé-aankoop, waar de ander geen baat bij heeft. Voorbeelden:

  • Aanschaf van een motor
  • Vakantiereis met een nieuwe relatie

Wat wij kunnen doen

Via de echtscheidingswinkel kunt u worden geholpen om afspraken te maken over uw echtscheiding. De betreffende advocaat of scheidingsbemiddelaar kan door middel van mediation de situatie overbruggen en de afspraken in een scheidingsconvenant voor u beiden vastleggen.

Suggesties

Schulden en scheiden
Pensioen verdelen
Partneralimentatie

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.