Partneralimentatie berekenen

Welke alimentatie geldt na een scheiding?

Wilt u meer weten over partneralimentatie of inzicht in de hoeveelheid alimentatie die u moet betalen aan uw partner? Na de echtscheiding houden de verplichtingen van het huwelijk niet op voor wat betreft de plicht om financieel voor elkaar te zorgen, want u krijgt dan te maken met de partneralimentatie. Deze vorm van alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige ex-partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt. Wij kunnen voor u berekenen hoeveel partneralimentatie betaald kan worden na de scheiding. Ook leggen we u graag meer uit over enkele vuistregels bij alimentatie.

Is partneralimentatie verplicht?

Wilt u weten of dat u verplicht alimentatie aan uw partner moet betalen? Partneralimentatie is verschuldigd als:

  • Een van de partners onvoldoende inkomsten heeft en in redelijkheid niet geacht kan worden om voldoende inkomsten zelf te kunnen verwerven;
  • De andere partner in staat is de bijdrage te betalen; er moet voldoende draagkracht zijn;
  • Partneralimentatie is niet verplicht als er in de scheidingsstukken is afgesproken dat daarvan wordt afgezien.

Het maken van een alimentatieberekening is een van de diverse onderdelen van onze uitgebreide dienstverlening tijdens een echtscheidingsprocedure.

Hoe wordt de alimentatie vastgesteld die u aan uw partner moet betalen?

Wij maken voor u een alimentatieberekening en geven een advies aangaande de hoogte van de partneralimentatie. Bij de scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap, kunnen u en uw ex-partner samen afspraken maken over de betaling van alimentatie. Deze afspraken worden voor u vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, ook wel scheidingsconvenant genoemd. De alimentatie-afspraak zal vervolgens door de rechter worden uitgesproken.

Partneralimentatie afkopen

U bent niet verplicht om partneralimentatie af te spreken. Hiervan kan in onderling overleg worden afgezien. Soms wordt in verband daarmee akkoord gegaan met een 'scheve' verdeling van het vermogen. Over het algemeen is afkoop van de alimentatie voor de betaler risicovol en ook fiscaal gezien vaak ongunstig. Het belangrijkste voordeel is dat de partners daarna geheel onafhankelijk van elkaar zijn. Het nadeel is dat de alimentatie wordt afgekocht voor de toekomst. Daardoor is ook geen herziening van de alimentatie meer mogelijk.

Gemeente verhaal bij afzien partneralimentatie

Als u afziet van het vaststellen van een partneralimentatie, kan de gemeente hierop terugkomen. Als een van u beiden een bijstandsuitkering zou aanvragen, dan is niet uit te sluiten dat de gemeente deze uitkering waarschijnlijk zal verhalen op de ander (mits deze persoon daar genoeg inkomen voor heeft). Dit kunt u niet uitsluiten in het echtscheidingsconvenant. Ook loopt de uitkeringsgerechtigde nog een extra nadeel als deze afziet van partneralimentatie: de gemeente kan uw uitkering korten met 10%. De Echtscheidingswinkel adviseert u op het gebied van partneralimentatie en vertelt ook helder wat de gevolgen van uw keuze op het gebied van partneralimentatie kunnen zijn.

Fiscale gevolgen bij afzien partneralimentatie

Er zijn ook fiscale gevolgen van een scheiding. Omdat de man in één keer de alimentatie van de komende twaalf jaar betaalt heeft de man een rentenadeel. De vrouw heeft een rentevoordeel. Immers kan zij het hele bedrag op een bankrekening zetten en daar twaalf jaar lang rente over ontvangen. Omdat zij iedere maand een stukje van het kapitaal afhaalt, wordt dat kapitaal steeds minder en dus wordt de rente-ontvangst lager. Om het voordeel uit te rekenen maken deskundigen gebruik van de ‘contante waarde-methode’. Dat is een formule die op basis van een fictieve rente uitrekent hoe hoog het bedrag is dat nu betaalt moet worden bij een alimentatie van bijvoorbeeld € 1.000,- per maand voor de komende twaalf jaar. De fiscale afhandeling van de afkoop van partneralimentatie leverde in het verleden fiscaal voordeel op bij afkoop ineens. De afkopende partij had bij een hoog inkomen belang bij grote aftrekposten. Door de alimentatie van de komende twaalf jaar in een keer te betalen, had deze partij een hoge aftrekpost. Deze trok de betaler dan tegen een hoog tarief van de belastingen af.

De huidige belastingtarieven zijn echter sterk verlaagd. Hier komt bij dat persoonsgebonden aftrek eerst plaats vindt in box I en vervolgens in Box II en Box III. Deze twee laatste boxen kennen een veel lager tarief. Heeft de afkopende partij dus inkomen in een van deze boxen? Dan heeft hij een lagere aftrekmogelijkheid dan in Box I kan worden gerealiseerd. De aftrek is ook lager dan het lage tarief dat de ontvanger gaat betalen. In deze situatie is afkoop vanuit een fiscaal oogpunt dan ook niet wenselijk. In het verleden was de alimentatie die de vrouw op deze wijze ontving belast tegen het bijzondere tarief. Dit tarief, vastgesteld op 25%, bestaat nu niet meer. De afkoopsom wordt voortaan bij de vrouw belast tegen het progressieve tarief. Deze heffing kan deels worden voorkomen door de alimentatie te laten storten bij een verzekeringsmaatschappij die vervolgens (maandelijkse) uitkeringen doet.

Aanpassing partneralimentatie

Naast de jaarlijkse indexering kan het alimentatiebedrag steeds worden aangepast, voor zover er sprake is van gewijzigde (financiële) omstandigheden betreffende inkomen, woonsituatie, ziektekostenpremies, etc. Bij ons vindt u een uitgebreid overzicht van de jaarlijkse indexering, vanaf 1990 en verder. Regelmatig gebeurt het dat de ex-partners de indexering vergeten toe te passen. Dit moet dan alsnog worden ingehaald, waarbij per verlopen jaar moet worden vastgesteld wat het achterstallige bedrag is en alsnog moet worden betaald en het actuele bedrag moet worden vastgesteld.

Incasso van partneralimentatie

Als de ex-partner de alimentatie niet voldoet, kan de echtscheidingsbeschikking worden afgegeven aan een deurwaarder. Deze kan vervolgens overgaan tot executie, bijvoorbeeld door middel van loonbeslag of de gedwongen verkoop van de auto, inboedel of woning. Als er een achterstand is opgetreden in de betaling van de partneralimentatie, kan de incasso verlopen via de overheid. Dit loopt dan via Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan zonder inschakeling van een deurwaarder beslagleggen op inkomsten uit arbeid of op een uitkering. Het LBIO neemt de incasso over voor een termijn van zes maanden. Het LBIO is bereikbaar via telefoonnummer 010 - 2894 890 of kijk op www.lbio.nl. De rechthebbende van de alimentatie hoeft aan het LBIO geen kosten te betalen, de betalingsplichtige echter wel.

Wanneer stopt het betalen van partneralimentatie?

De plicht om alimentatie te betalen houdt op als de ex-partner aan wie moet worden betaald, hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen of op enige andere wijze over voldoende inkomen beschikt. Verder stopt de betalingsplicht na verloop van vijf  jaar in beginsel. In sommige gevallen is de duur van de partneralimentatie langer, bijvoorbeeld als u kinderen heeft of langer dan vijftien jaar getrouwd bent.

Delicaat onderwerp

Alimentatie berekenen en vaststellen voor kinderen is meestal geen probleem. Gevoeligheden ten aanzien van de echtscheiding en de alimentatie komen met name aan het licht, als er een bedrag moet worden vastgesteld voor de partner waar niet meer mee zal worden samengeleefd.

Vraag advies aan onze specialisten

Partneralimentatie is een van de meest gevoelige onderwerpen als het gaat om een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Om recht te doen aan uw beider situatie, kunnen afspraken worden gemaakt die passend zijn voor beiden. Er bestaat volledige contractsvrijheid om allerlei variaties te kiezen betreffende de hoogte van het bedrag, de duur, afkoopregeling en bijzondere voorwaarden, zolang u daar allebei toestemming voor geeft. We maken voor u een alimentatieberekening en de gemaakte afspraken leggen wij voor u vast in het echtscheidingsconvenant. Neem contact op met onze vestiging in Eindhoven, Rotterdam of Amsterdam via 0800 822 4433 voor advies.

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.