Kinderalimentatie 2024

Kinderalimentatie berekenen

Wat zijn uw rechten en plichten als u gescheiden bent met betrekking tot de kosten van kinderen? Als u gaat scheiden en u heeft kinderen, dan zal kinderalimentatie verschuldigd zijn. De niet-verzorgende ouder is verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van de betreffende kinderen. Kinderalimentatie moet dus worden voldaan aan de ouder die hoofdzakelijk de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft. Het gaat hier om een maandelijks te betalen bedrag. De methode om de draagkracht uit te rekenen is in de TREMA normen alimentatie berekening vastgelegd.

Tabel met punten

De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van een advies van het NIBUD dat jaarlijks onderzoek doet naar de kosten van een kind. Lees hier meer over de meest gestelde vragen NIBUD.

De kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van een tabel kosten van kinderen in verband met kinderalimentatie. Hieruit volgt dat kinderen duurder zijn naarmate de ouders een hoger inkomen hebben. Ook kosten kinderen minder per kind, naarmate er meer kinderen zijn. Het NIBUD gaat uit van het netto gezinsinkomen, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen.

Duur kinderalimentatie

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of u ook alimentatie betaalt aan uw kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, hangt af van het feit of zij in hun eigen onderhoud voorzien. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

Aan wie moet er kinderalimentatie worden voldaan?

De onderhoudsplicht die aan de verzorgende ouder moet worden voldaan, loopt door totdat het kind 18 jaar is. Daarna geldt voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar een "voortgezette onderhoudsplicht". Dat wil zeggen dat de niet verzorgende ouder rechtstreeks aan het kind moet betalen. Als bijvoorbeeld de vader op de 18e verjaardag van het kind besluit om niet meer de kinderalimentatie te voldoen, dan zal het kind (en dus niet de moeder) de alimentatie moeten claimen bij de vader.

Wat bepaalt de behoefte aan kinderalimentatie ?

Kinderalimentatie is behoudens bijzondere uitgaven, een all-in bedrag, vastgesteld via een tabel behoefte kinderalimentatie. De verzorgende ouder dient daarvan alle kosten te dragen van het kind, dus inclusief kinderopvang, schoolkosten, sportkosten e.d. De verzorgende ouder kan de kosten van het kind voldoen uit de volgende vijf inkomensbronnen:

  • Kinderalimentatie
  • Kinderbijslag
  • Fiscale tegemoetkoming (kinderkorting)
  • Eigen bijdrage die de verzorgende ouder dient te doen (in de vorm van de dagelijkse verzorging)
  • Eigen inkomsten van het kind

Co-ouderschap en alimentatie

Als de andere ouder tevens voor de kinderen zorgt, zal een andere verdeling van de kosten optreden. Dat is van invloed op de hoogte van de alimentatie. Bij een co-ouderschapsregeling waarbij beide ouders hetzelfde inkomen hebben, zal meestal geen kinderalimentatie worden uitgesproken. Vaak wordt wel tussen de ouders afgesproken, een verdeelsleutel van bepaalde kosten, zoals school- en studiekosten, hobby's, sporten, kleding, vervoer en verzekeringen.

Geen afkoop kinderalimentatie

Afkoop van kinderalimentatie is niet mogelijk. Afspraken daarover zijn nietig omdat deze in strijd zijn met de openbare orde. Het is niet mogelijk om rechtsgeldig ‘afstand te doen’ van een kind. 
Indien degene die de alimentatie zou moeten betalen over onvoldoende inkomen beschikt (beneden bijstand), kan uiteraard wel het kinderalimentatiebedrag op nihil worden afgesproken.

Minimum bedrag voor kinderalimentatie

Conform de geldende rekenmethode zal voor ieder kind tenminste € 25,- per maand aan kinderalimentatie moeten worden betaald als het besteedbaar maandinkomen van de alimentatieplichtige lager is dan € 1.470,-. 

Belastingteruggave in verband met kinderalimentatie

De kinderalimentatie is niet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. 

Aanpassingen in de alimentatie

Naast de jaarlijkse indexering, (in 2024 is dit 6.2 %) kan het alimentatiebedrag worden aangepast, voor zover er sprake zal zijn van gewijzigde (financiële) omstandigheden betreffende inkomen, woonsituatie, ziektekostenpremies, etc. De alimentatie voor kinderen is verplicht geïndexeerd, ook als het salaris niet is gestegen of zelfs minder is geworden.

Incasso van kinderalimentatie

Als de ex-partner de kinderalimentatie niet voldoet, kan de echtscheidingsbeschikking worden afgegeven aan een deurwaarder. Deze kan overgaan tot executie: bijvoorbeeld door middel van loonbeslag of de gedwongen verkoop van auto, inboedel of woning.

LBIO

Voor de betaling van kinderalimentatie kunt u tevens ook een beroep doen op het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in Rotterdam. Volgens de wet kunt u een beroep doen op het LBIO als er een betalingsachterstand is van de alimentatie. Deze achterstand mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U kunt hiervoor bellen naar LBIO via telefoonnummer 010 - 289 48 94. De verzoeker moet met bewijsstukken aantonen welke termijnen van de alimentatie niet en wel zijn betaald. Inschakeling van het LBIO is niet gratis. 

Voor de inning van de kinderalimentatie brengt het LBIO een opslag in rekening. Deze opslag bedraagt vijftien procent van de verschuldigde bedragen. De betalende ouder moet de kosten van de inning door het LBIO betalen. Net als de deurwaarder, kan het LBIO beslag laten leggen op salaris, uitkering of (on)roerende zaken.

Wat kan de Echtscheidingswinkel voor u doen?

De kinderalimentatie kunnen wij voor u berekenen en laten vaststellen door de rechtbank. Verder kunnen wij uiteraard bemiddelen om een situatie af te spreken welke recht doet aan alle betrokkenen. De hoogte van de kinderalimentatie volgt onder meer uit de afspraken over de omgangsregeling, het ouderschapsplan en/of de co-ouderschapsregeling. Wij adviseren over de kinderalimentatie, de hoogte van het alimentatiebedrag en leggen dat voor u vast in het echtscheidingsconvenant.

Suggesties

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.