Indexering van de alimentatie

Jaarlijks vindt er een indexering van de alimentatie plaats. Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding? Dan wordt dit elk jaar op 1 januari verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. Dit is ook het geval als u hierover geen specifieke afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner. De verhoging is vastgesteld en gepubliceerd.

Ik heb geen salarisverhoging gekregen, moet ik dan toch alimentatie indexeren?

Zelfs als u (als alimentatieplichtige) geen salarisverhoging hebt gekregen, moet u toch het alimentatiebedrag indexeren. Als dat tot onredelijke uitkomsten leidt, kunt u contact met elkaar opnemen om nieuwe afspraken hierover te maken. Als dat niet lukt, kunt u overwegen om een scheidingsmediator in te schakelen of een verzoek indienen bij de rechtbank tot verlaging van de alimentatie. Voor dit laatste heeft u een advocaat nodig. Uiteraard kan de Echtscheidingswinkel u hierbij helpen.

Bent u de indexering van uw alimentatie vergeten?

Als u pas na jaren erachter komt dat u de indexering bent vergeten toe te passen op de alimentatie, dan kan het zijn dat een deel is verjaard. De verjaringstermijn is 5 jaar. Het tegoed ouder dan 5 jaar is daarmee vervallen.

Verhoging alimentatie is wettelijk verplicht

De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatscourant door de Minister van Justitie. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant.

Waarom is er een indexering van de alimentatie?

Door deze correctie wordt het alimentatiebedrag aangepast ter compensatie van gestegen kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld ten gevolge van factoren als inflatie, hogere woonlasten en dergelijke. Hierdoor blijft het bedrag van de alimentatie redelijk voor u beiden. De jaarlijkse indexering van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van de ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen in het bedrijfsleven, alsmede met de loonontwikkelingen bij de overheid en overige sectoren.

Waarom is dit relevant?

Jaarlijks moet u met uw ex-partner het alimentatiebedrag voor de kinderalimentatie en de partneralimentatie verhogen met het actuele percentage. Als u dit vergeet te doen, ontstaat er (ongemerkt) een steeds grotere betalingsachterstand, welke op latere termijn alsnog dient te worden betaald.

Ex wil niet meewerken aan de indexering van de alimentatie

Wanneer uw ex-partner niet mee wil werken aan het betalen van alimentatie en de aanpassing van het alimentatiebedrag, dan kunt u uw ex-partner schriftelijk in gebreke stellen. Als dit niet slaagt, dan kunt u hiervoor een beroep doen op het LBIO, dat gratis voor u werkt als u geld tegoed heeft. U heeft immers recht op de verhoogde alimentatie.

Kom langs voor een adviesgesprek

Neem voor vragen over de indexering van alimentatie contact met ons op via 0800 822 4433. Wilt u deskundig advies? Dan ontvangen we u graag in onze vestiging in Eindhoven, Rotterdam of Amsterdam voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Indexcijfers alimentatie:

1990 1,6 % 
1991 3,2 % 
1992 3,7 % 
1993 4,2 % 
1994 2,5 % 
1995 1,3 % 
1996 1,1 % 
1997 1,7 % 
1998 2,3 % 
1999 3,3 % 
2000 2,5 % 
2001 3,3 % 
2002 4,6 % 
2003 3,9 % 
2004 2,5 % 
2005 1,1 % 
2006 0,9 % 
2007 1,8 % 
2008 2,2 % 
2009 3,9 % 
2010 2,3 %
2011 0,9 %
2012 1,3 %
2013 1,7 %
2014 0,9 %
2015 0,8 %
2016 1,3 % 
2017 2,1 %
2018 1,5 %
2019 2,0 %
2020 2,5 %
2021 3,0%
2022 1,9%
2023 3,4%
2024 6,2%

Suggesties

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.