Duur partneralimentatie vijf jaar vanaf 2020

Wet herziening partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 geldt een gewijzigde kortere duur van de partneralimentatie. Dit geldt niet voor echtscheidingen die zijn aangevraagd voor die datum.

Ook de hoogte van de partneralimentatie wordt lager tengevolge van een fiscale wijziging aangaande beperkte aftrekbaarheid van de partneralimentatie.

De hoofdregel: maximaal vijf jaar

De maximale alimentatietermijn is de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Vier uitzonderingen

Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie, gelden een aantal uitzonderingen.

1. Jongste kind jonger dan 12 jaar 

De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

2. Huwelijken langer dan vijftien jaar

a. Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en de alimentatie gerechtigde is geboren na 1 januari 1970, dan is de duur maximaal 5 jaar, of zoveel langer totdat het jongste kind 12 jaar is.  

b. Bij een huwelijk dat meer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatie gerechtigde is geboren voor 1 januari 1970, dan is de duur maximaal 10 jaar of zoveel korter als dat de alimentatie gerechtigde de AOW leeftijd heeft bereikt.

3. Schrijnende gevallen

Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.  

Voorbeeld

Als u bent gescheiden in december 2019 geldt de termijn van maximaal twaalf jaar voor de partneralimentatie. Als u gaat scheiden in januari 2020 of daarna geldt een maximaal termijn van vijf jaar, tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is. 

Suggesties

Duur partneralimentatie tot 2020
Partneralimentatie berekenen
Kinderalimentatie

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.