NIBUD alimentatie en de kosten van uw kinderen

Wat is NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft een systeem ontwikkeld om uit te rekenen wat een kind gemiddeld kost, afhankelijk van het netto gezinsinkomen. Naarmate het kind woont in een rijker gezin, wordt het kind geacht meer te kosten. 

Bepaling kosten van uw kinderen

Op basis van CBS-cijfers berekent het NIBUD hoeveel een kind nu eigenlijk kost. Daarbij worden berekeningen gemaakt voor verschillende gezinsinkomens, verschillende aantallen kinderen en verschillende leeftijden. Hieruit volgt ondermeer dat de kosten per kind afnemen, naarmate er meer kinderen zijn. Het eerste kind is in verhouding meestal het duurste kind.

Waarom is dit relevant?

Onder meer aan de hand van basisgegevens van het NIBUD wordt berekend hoe hoog de kinderalimentatie zal kunnen zijn na echtscheiding. De rekenmethode voor het uitrekenen van kinderalimentatie is vastgelegd in een zogenaamd TREMA-rapport, dat de rechtbanken bij echtscheiding hanteren als rekenmethode voor het vaststellen van partneralimentatie en kinderalimentatie. Het TREMA-rapport heeft echter niet de status van wet, waardoor er van afgeweken kan worden. Het is wel zo dat de meeste rechters deze richtlijnen volgen.

Voorrang kinderalimentatie

Kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie in gevallen dat de alimentatieplichtige een te laag inkomen heeft. Hierdoor komt het nogal eens voor dat er wel geld is voor kinderalimentatie, maar niet voor partneralimentatie. In de praktijk blijkt dat het bruto jaarinkomen tenminste €25.000,- moet zijn voor het vaststellen van partneralimentatie bovenop kinderalimentatie. Wij maken met u samen de berekening en leggen de gemaakte financiële afspraken vast in de echtscheidingspapieren.

Voorbeeld Nibud alimentatie

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de kinderalimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen €100,- en €500,- per kind per maand. Als u hierover vragen heeft tijdens uw scheiding, neemt u dan contact met ons op?

Suggesties

Kinderalimentatie
Partneralimenatie
Maximale alimentatieduur

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.