Hoe lang alimentatie ontvangen of betalen?

Duur van partneralimentatie zelf kiezen

Als u gaat scheiden, kunt u samen in de echtscheidingsstukken vastleggen hoe hoog de alimentatiebedragen zullen zijn. Maar óók kunt u de duur van de periode van partneralimentatie vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Meestal 5 jaar

De maximale duur van de partneralimentatie is 12 jaar als de scheiding voor 2020 is aangevraagd. Vanaf 2020 geldt een andere regeling voor de duur, die meestal de helft bedraagt van de duur van het huwelijk tot een maximum van vijf jaar. Op deze regel zijn echter een aantal uitzonderingen, zoals voor diegenen die voor 1970 zijn geboren, waarvoor een maximum geldt van 10 jaar.   

Heeft u kinderen?

Als u kinderen heeft, loopt de duur van de partneralimentatie mogelijk door tot het jongste kind 12 jaar is. 

Kortere duur

Soms is er reden om na de scheiding de duur van de partneralimentatie te verkorten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de alimentatie gerechtigde gedurende langere tijd geen moeite heeft gedaan om eigen inkomsten te verwerven.

Wanneer stopt partneralimentatie?

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt definitief, indien de ontvanger van de alimentatie:

  • Hertrouwt, of
  • Een geregistreerd partnerschap aangaat, of
  • Samenwoont conform artikel 1:160 BW (zie hieronder)

Wat is een 'artikel 1:160 BW-samenwoon-situatie'?

In de wet en jurisprudentie is uitgemaakt, dat partneralimentatie niet meer verschuldigd is als de ontvanger van de alimentatie samenwoont.  
Samenwonen houdt in:

  • U woont bij elkaar, én
  • U heeft een gemeenschappelijke huishouding, én
  • U zorgt wederzijds voor elkaar, én
  • U heeft een affectieve relatie.

Aan wie kinderalimentatie betalen?

Kinderalimentatie wordt aan de verzorgende ouder betaald, totdat het kind meerderjarig is (18 jaar). Ouders hebben voor hun kinderen van 18, 19 en 20 jaar een 'voortgezette onderhoudsplicht'. Dat wil zeggen dat zij de kosten van levensonderhoud en studie moeten betalen. 
Als een kind meerderjarig is (18 tot het 21e levensjaar), krijgt het kind het geld zelf. De betalende ouder moet hierover samen met het kind afspraken maken.
Ook na het 21e jaar kan in bijzondere gevallen ook nog sprake zijn van een alimentatieplicht. Het gaat dan om bijvoorbeeld kosten van een handicap.

Wat wij kunnen doen

De duur van de alimentatie kunnen wij voor u laten vaststellen door de rechtbank. Verder kunnen wij uiteraard bemiddelen om een situatie af te spreken welke recht doet aan alle betrokkenen. Wij maken dus een berekening en adviseren u ook omtrent kinderalimentatie tijdens het echtscheidingsproces.

Suggesties

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.