Kinderalimentatie, wat heeft u nodig voor uw kinderen?

Kinderalimentatie na de echtscheiding

Kinderen worden na de echtscheiding in principe geacht behoefte te hebben aan een onderhoudsbijdrage. Deze kinderalimentatie dient de niet-verzorgende ouder te betalen aan de andere ouder. Het betreft de kosten van dagelijkse verzorging, opvoeding en studie. Kinderalimentatie is verplicht. Afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie worden in het echtscheidingsconvenant vastgelegd.

Verdeelsleutel tussen ouders

Naarmate de andere ouder ook voor de kinderen zorgt, zal een andere verdeling van de kosten optreden. Dit heeft invloed op de hoogte van de alimentatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als co-ouderschap is afgesproken. In de voor u te maken alimentatieberekening, wordt hiermee rekening gehouden. Kinderalimentatie is behoudens bijzondere uitgaven, een all-in bedrag: de verzorgende ouder dient daarvan alle kosten te dragen van het kind, dus inclusief kinderopvang, schoolkosten, sportkosten e.d. De verzorgende ouder ontvangt naast de kinderalimentatie ook de kinderbijslag. 

Jongeren ouder dan 18 en kinderalimentatie

Sinds de verlaging van de meerderjarigheidsgrens per 1 januari 1988 bestaat de verplichting van ouders om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Deze kinderen kunnen jegens hun ouders een zelfstandig recht op een bijdrage in die kosten geldend maken. Ouders hebben dus voor hun kinderen van 18, 19 en 20 jaar een "voortgezette onderhoudsplicht". Dat wil zeggen dat zij ook dan nog de kosten van levensonderhoud en studie moeten dragen. De kinderalimentatie dient dan niet aan de ex-partner, maar aan het kind rechtstreeks te worden betaald.

Lagere kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Het te betalen bedrag kan vanaf 18 jaar verminderd worden als gevolg van bijvoorbeeld:

  • Eigen inkomsten van het kind
  • Het kind kan de woonlasten delen met een ander
  • Toelage voor studie-financiering

Geen afkoop mogelijk van kinderalimentatie

Het is niet mogelijk om rechtsgeldig af te zien van kinderalimentatie. Dit wordt geacht in strijd te zijn met de 'openbare orde'. Afkoop van kinderalimentatie is dus niet mogelijk. Over de hoogte van de kinderalimentatie worden de gemaakte afspraken vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Als uw ex-partner de alimentatie niet betaalt, kunt u het LBIO inschakelen.

NIBUD

Het NIBUD stelt ieder jaar vast wat de kosten zijn van kinderen. Deze 'normkosten' zijn de basis voor het berekenen van kinderalimentatie. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Het netto gezinsinkomen
  • De leeftijd van het kind
  • Het aantal kinderen
  • Het aantal dagen per maand dat het kind verblijft bij de niet-verzorgende ouder
  • Bijzondere kosten (zoals hoge oppaskosten, reiskosten, buitengewone sporten, hobby's en studie). Deze bijzondere kosten verhogen het kinderalimentatiebedrag alleen als deze buitengewoon hoog zijn. Ze worden dan meegerekend tot een bedrag van maximaal 4-5% van het netto besteedbaar inkomen van de verzorgende ouder.

Fiscaal voordeel

Per 1 januari 2015 is de kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar. Hierdoor krijgt u geen geld meer terug over de betaalde kinderalimentatie.

Kinderalimentatie berekenen

Het te betalen bedrag voor kinderalimentatie wordt voor u berekend als u de echtscheiding aanvraagt. De betreffende afspraak over kinderalimentatie die in het convenant wordt opgenomen, zal vervolgens worden bekrachtigd via de rechtbank.

Suggesties

Partneralimentatie 
Alimentatie opnieuw vaststellen en laten berekenen
NIBUD kosten van kind 
LBIO incasso
TREMA berekening

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.