Via een kort geding de naleving van een omgangsregeling afdwingen

Met een kort geding de omgangsregeling afdwingen

Een kort geding procedure is een snelle procedure voor een spoedeisende situatie. Via een kort geding kan een partij tot het nakomen van gemaakte afspraken worden veroordeeld. Ook kan een voorlopige regeling worden vastgesteld in afwachting van een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank. Een definitieve regeling kan alleen worden vastgelegd via een verzoekschriftprocedure.

Vaststelling voorlopige omgangsregeling en/of informatieplicht

Als u wilt dat de rechtbank een definitieve omgangsregeling vastlegt, moet er een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Voordat zo'n verzoekschrift wordt behandeld en tot resultaat kan leiden, verstrijken doorgaans vele maanden. Vervolgens is het nog een paar weken wachten op een (tussen)beschikking, en als er nog een raadsonderzoek wordt gestart, kan het nog eens negen maanden langer duren!

Om te voorkomen dat u al die tijd geen omgang heeft is het mogelijk om in een kort geding procedure een voorlopige omgangsregeling te krijgen. In wezen vraagt u aan de kort geding rechter om een voorlopige regeling vast te stellen in afwachting van de resultaten in de verzoekschriftprocedure. Het is dus belangrijk om de verzoekschriftprocedure en de kort geding procedure tegelijkertijd te starten.

De kans op een goed resultaat hangt met name van twee factoren af: hoe recent is er nog omgang geweest én welke concreet haalbare regeling is mogelijk? Indien de omgangsregeling naar aanleiding van het kort geding weer wordt opgestart, heeft dat bovendien een positieve werking naar de verzoekschriftprocedure: daarin hoeft de omgangsregeling niet opnieuw te worden opgestart (dus tijdwinst) en kan de voorlopige regeling in een beschikking worden vastgelegd (of zelfs worden uitgebreid). Het spreekt voor zich dat u in de verzoekschriftprocedure sterker komt te staan. Ook voor het vaststellen van een informatieplicht geldt dat in een kort geding procedure een voorlopige regeling kan worden vastgesteld.

Naleving omgangsregeling en/of informatieplicht

Op het moment dat een omgangsregeling zonder uw toestemming wordt beperkt of wordt stopgezet, is het voeren van een kort geding noodzakelijk. Niet alleen om de periode waarin de kinderen geen contact met één van hun ouders hebben zo kort mogelijk te houden, maar ook om de wederpartij te laten zien dat aan de omgangsregeling niet getornd mag worden.

In zo'n kort geding kunt u dus nakoming vorderen van de omgangsregeling die kort daarvoor nog goed verliep. Dat kan een omgangsregeling zijn die is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank of is vastgelegd in een convenant. Tijdens uw scheiding zijn in het convenant immers ook afspraken gemaakt over de kinderen. Afspraken voor wat betreft de kinderalimentatie en ook aangaande de omgangsregeling tussen beide ouders en de kinderen. Het kan ook een omgangsregeling zijn die 'mondeling' tussen de ouders is overeengekomen. Zelfs als de omgangsregeling nadien in onderling overleg is gewijzigd, kan nakoming van die gewijzigde regeling worden gevorderd. Ook het niet nakomen van de informatieplicht kan in een kort geding procedure aan de orde worden gesteld.

Voorlopige toevertrouwing van kinderen

Stel dat u kunt aantonen dat de kinderen bij de andere ouder worden verwaarloosd, of dat de andere ouder van plan is (op korte termijn) met de kinderen in het buitenland te gaan wonen. Stel vervolgens dat u op grond daarvan vindt dat de kinderen beter bij u kunnen komen wonen. De gebruikelijke gang van zaken is dan dat u een verzoekschrift bij de rechtbank indient. Afhankelijk van de gezagsituatie is dat een verzoekschrift strekkende tot wijziging van het gezag, of een verzoekschrift wijziging officiële verblijfplaats van de minderjarigen.

Met een kort geding procedure kunt u vooruitlopen op zo'n verzoekschriftprocedure. Zoals al eerder is opgemerkt kan het wel even duren voordat de verzoekschriftprocedure wordt behandeld. Dat tijdsverloop kan een probleem zijn als de kinderen worden verwaarloosd of als de andere ouder spoedig naar het buitenland wil. Met andere woorden: u heeft een spoedeisend belang. In een kort geding procedure kunt u verzoeken om de kinderen voorlopig, en per direct, aan u toe te vertrouwen (in afwachting van de verzoekschriftprocedure).

Houdt u er rekening mee dat u moet aantonen dat er sprake is van een zorgelijke situatie, of dat de andere ouder inderdaad snel naar het buitenland wil gaan verhuizen. In de praktijk kan dat nog wel eens moeilijk zijn, zeker als de andere ouder dat ontkent.

Gebruik wettelijke achternaam kinderen

Als een kind de achternaam van de vader heeft, dient het kind in principe ook onder die wettelijke geslachtsnaam aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Soms probeert de moeder het kind los te weken van vader en geeft hem alvast haar eigen achternaam. Tot een leeftijd van 12 jaar kan een vader daar met succes een kort-geding tegen aanspannen.

Naleving omgangsregeling

Door middel van een kort geding procedure kan op korte termijn een ontspoorde situatie weer op de rails gebracht worden. Met een kort geding procedure in het omgangsrecht, kunt u als het ware controle houden over de situatie. Maar bedenk wel dat procederen tegen de ex-partner na echtscheiding, de onderlinge verstandhouding niet zal bevorderen.

Suggesties

Voogdij
Echtscheiding aanvragen
Co-ouderschap

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.