Co-ouderschap: voorwaarden en gevolgen

Co-ouderschap na echtscheiding

Co-ouderschap is geen wettelijke term. Veel ouders verstaan daaronder dat zij ieder ongeveer een gelijk aandeel hebben in de dagelijkse verzorging en opvoeding. Meestal gaat het om afwisselend één week bij de vader en één week bij de moeder. Een fulltimebaan van een van beide ouders gaat dus niet samen met co-ouderschap. Kiezen voor dit type ouderschap is een ingrijpendere keuze dan dat het op het eerste gezicht lijkt. Het is belangrijk om alle voor- en nadelen van co-ouderschap goed tegen elkaar af te zetten, waaronder voor de kinderalimentatie.

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Als bij co-ouderschap de kinderen 50% zijn verdeeld tussen beide ouders, dan kan tóch sprake zijn van kinderalimentatie. Dit is onder meer het geval als u niet hetzelfde inkomen geniet: de ene partner moet dan de kinderen onderhouden van de andere partner met een lager inkomen. Dit type co-ouderschap wordt dan gecompenseerd met kinderalimentatie. In de berekening van de kinderalimentatie die wij voor u kunnen maken, wordt duidelijk wat de financiële gevolgen zijn van de keuze voor co-ouderschap.

Voorwaarden co-ouderschap voor kinderalimentatie

Co-ouderschap moet praktisch worden ingevuld, waardoor er een aantal randvoorwaarden zijn:

  • Beide ouders wonen redelijk dicht bij elkaar
  • Grote mate van harmonie tussen beide scheidende ouders. Zij dienen ook in de toekomst nog uitstekend met elkaar te kunnen overleggen
  • Beide ouders werken parttime of ze zijn flexibel in de opvang van de kinderen
  • Ze zijn deels overdag beschikbaar voor de dagelijkse verzorging, opvoeding en opvang

Alsnog omgangsregeling

Ondanks aanvankelijk de beste voornemens van beide ouders, komt van co-ouderschap in de praktijk vaak weinig terecht. In vrijwel alle gevallen wordt vervolgens alsnog een omgangsregeling afgesproken als een van de ouders een nieuwe relatie start.

Gevolgen voor kind en ouders

Vanuit de belangen van het kind is co-ouderschap af te raden als dit leidt tot een zwervend bestaan tussen twee woningen, zondereen vast 'thuis'. Vriendjes en vriendinnetjes weten dan veelal niet op welke dag het kind waar woont. Ook administratief zijn er tal van complicaties. Te denken valt aan de problemen voortkomende uit het feit dat een kind niet op twee adressen kan worden geregistreerd bij de gemeente, school, belastingdienst en dergelijke. Uiteraard kan het ook voordelen bezorgen. Kinderen moeten bij co-ouderschap niet kiezen tussen hun beide ouders en de zorg wordt ook verdeeld.

Belastingen en co-ouderschap

De Belastingdienst gaat in principe uit van een situatie waarbij het kind bij een van beiden gaat wonen. Criterium voor het toekennen van de heffingskorting is bij wie van u beiden het kind meer dan zes maanden per jaar staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Wilt u in verband met co-ouderschap toch beiden een korting hebben voor hetzelfde kind? Dan dient u de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan te vragen als u beiden een inkomen geniet. De kinderbijslag, de huursubsidieregeling en de Wet Tegemoetkoming Schoolkosten zijn niet ingericht op co-ouderschap. De kindertoeslag bij de huursubsidie en ook de tegemoetkoming schoolkosten wordt per kind maar aan één ouder uitgekeerd. Bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB) kan tegenwoordig wel een deeluitkering van de kindertoeslag aan iedere ouder worden gedaan, maar dit moet dan wel specifiek worden verzocht.

Laat ons weten wat wij voor u kunnen doen

De keuze tussen een omgangsregeling of een co-ouderschap is, net als kinderalimentatie, onderwerp van onze begeleiding rond de echtscheiding. Het resultaat wordt op schrift gezet in de vorm van een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. Vervolgens wordt op basis daarvan de scheiding uitgesproken. Als u meer informatie wilt over scheiden, co-ouderschap, kinderalimentatie, het echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan, bel ons dan gerust even op 0800 822 4433. We helpen u graag. U bent ook op afspraak welkom via videobellen of bij De Echtscheidingswinkel in Eindhoven, Amsterdam of Rotterdam.

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.