Ouderlijk gezag, hoe regelen we dat na de scheiding?

Wat is ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag regelt uw verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van uw kind na een scheiding.

Wat is voogdij

Als het ouderlijk gezag door anderen dan de ouders wordt uitgeoefend, dan spreek je van voogdij. Meestal is daarvan pas sprake als beide ouders zijn overleden, of als beide ouders niet in staat zijn om voor de kinderen te zorgen. Het betreft dan bijvoorbeeld een geestelijke stoornis, verslaving of detentie.

Gezamenlijk ouderlijk gezag na scheiding

Als u gehuwd bent, dan heeft u automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kinderen. Als u gaat scheiden, dan blijft deze situatie na de scheiding bestaan, tenzij u de rechtbank verzoekt om éénhoofdig ouderlijk gezag uit te spreken.

Eénhoofdig gezag

Als u na de scheiding verwacht niet meer met elkaar te kunnen overleggen over uw kind, dan is het wellicht beter te kiezen voor éénhoofdig ouderlijk gezag. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het ouderlijk gezag door slechts één van de ouders voortgezet. Een van de ouders (of beide ouders) zal de rechter dan moeten verzoeken om het toekennen van het eenhoofdig gezag.

Het gezag wordt alleen aan een ouder alleen toegekend, als er onaanvaardbare risico’s voor het kind zijn en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd verbetering komt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de emigratie van een van beide ouders, of aanhoudende ernstige drugs- of drankverslaving. In de jurisprudentie geldt het criterium dat het kind 'klem of verloren' zal gaan tussen beide ouders. Het belang van het kind staat voorop.

De rechter zal voordat deze een beslissing neemt over het gezag, en over de omgangsregeling, kinderen van twaalf jaar en ouder oproepen om gehoord te worden. Kinderen zijn niet verplicht om te verschijnen bij de rechtbank. Dit is voor kinderen vaak te belastend. Ze zullen in de meeste gevallen een schriftelijke verklaring mogen afleggen of schriftelijke vragen beantwoorden.

Gevolgen van ouderlijk gezag na scheiding

Iemand die het ouderlijk gezag uitoefent:

 • Is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind
 • Is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind
 • Beheert het vermogen van een kind
 • Is onderhoudsplichtig: dit houdt in dat kinderalimentatie verschuldigd is

Einde ouderlijk gezag

Wanneer stopt het ouderlijk gezag:

 • Op de 18e verjaardag van het kind
 • Als tenminste één ouder bij een echtscheiding verzoekt om een maatregel om het gezag van hem/haarzelf of de andere ouder te beëindigen. Dit kan ook na de echtscheiding.
 • Door de rechter opgelegde maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen, op initiatief van anderen belast met het toezicht op een minderjarig kind, zoals Bureau Jeugdzorg.

De maatregel tot beëindiging van het ouderlijk gezag is een zware maatregel, die alleen wordt toegepast als daar ernstige aanleiding toe is. Vaak gaat het dan om gevallen waarin het kind mishandeld, ernstig verwaarloosd of misbruikt wordt.

Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Bij de wet van 12 maart 2014 (Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen), welke is ingegaan per 1 januari 2015, zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, waardoor eerder ingrijpen door de rechter mogelijk is:

 • Een kind kan sneller onder toezicht worden gesteld
 • Bureau Jeugdzorg kan op specifieke punten ouderlijk gezag uitoefenen, zoals aanmelding bij een onderwijsinstelling
 • De informatie-uitwisseling tussen instellingen in de Jeugdzorg verbeterd
 • De rechtspositie van pleegouders is verbeterd, met een zogenaamd 'blokkaderecht'

Wanneer krijgt u met ouderlijk gezag te maken?

U krijgt met ouderlijk gezag te maken als het gaat om bijvoorbeeld:

 • Verhuizing
 • Schoolkeuze
 • Verblijf in het buitenland (paspoort, visum)
 • Medische ingreep
 • Financieel beheer

Laat ons u helpen

Als u de echtscheiding in behandeling geeft, dan wordt een keuze van het ouderlijk gezag na scheiding vastgelegd in een echtscheidingsovereenkomst (convenant). In het convenant worden ook alle afspraken met betrekking tot de kinderen opgenomen. Denk hierbij aan kinderalimentatie, de zorgregeling en het ouderschapsplan. Op basis van het echtscheidingsconvenant wordt de scheiding dan uitgesproken. Ook kan los van de scheiding op enig moment via een aparte procedure een wijziging van het ouderlijk gezag worden aangevraagd bij de rechtbank. Wilt u hier meer informatie over? Bel dan naar een de vestigingen van de Echtscheidingswinkel in Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven via 0800 822 4433.

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.