Mogelijkheden om de naleving van de omgangsregeling af te dwingen

Omgangsregeling niet naleven

De naleving van de omgangsregeling kan na echtscheiding op meerdere wijzen worden afgedwongen. Soms is er geen keuze en moet er een beslissing worden afgedwongen. Maar meestal is er nog wel een mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen. Het gaat dan vrijwel altijd om het:

  • Verbeteren van de communicatie tussen de ouders;
  • Herzien van de bestaande omgangsregeling.

moeder en kind in rechtbank
Moeder en kind bij rechtbank

Welke maatregelen kunnen worden getroffen bij niet-naleving van de omgangsregeling?

Als een ouder de omgangsregeling niet wil naleven, ook niet na een kort geding, dan kunnen er verschillende maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen kunnen ernstig van aard zijn. Wij zetten de maatregelen voor niet-naleving van de omgangsregeling voor u op een rijtje.

Politie

Wanneer een ouder de omgangsregeling niet wil naleven, dan kan daarbij de hulp van de sterke arm worden ingeroepen. De ouder die recht op omgang heeft, kan zowel de deurwaarder als de politie inschakelen. De politie kan bijvoorbeeld forceren dat het kind weer terugkomt bij de moeder na een omgangsweekend bij de vader. Toch is men hiermee terughoudend, omdat politiebezoek aan de deur erg traumatisch is voor het kind. Bovendien zal het de verdere naleving van de omgangsregeling vaak niet ten goede komen.

Dwangsom

In geval van het niet naleven van de omgangsregeling kan ook een kort geding worden aangespannen, waarbij een dwangsom wordt opgelegd voor iedere keer dat de naleving wordt gefrustreerd. Soms helpt dat. Een dwangsom mag meestal niet worden verrekend met de kinderalimentatie, maar het komt wel eens voor dat de betaling van de kinderalimentatie en partneralimentatie mag worden geschorst. Er zijn ouders die er niet over twijfelen om een dwangsom te betalen, in plaats van dat zij een door de rechter opgelegde omgangsregeling moeten naleven.

Onder Toezicht Stelling (OTS)

Ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel bij niet-naleving van de omgangsregeling. Wanneer het kind zodanig opgroeit dat de zedelijke of geestelijke belangen of gezondheid worden bedreigd, kan de kinderrechter het kind onder toezicht stellen van een gezinsvoogdijinstelling. De Raad voor de Kinderbescherming geeft hierbij advies. Wanneer het frustreren van een omgangsregeling na echtscheiding tegen de belangen van het kind ingaat, kan de maatregel van OTS worden opgelegd. Dat betekent dat het kind onder toezicht wordt gesteld. De gezinsvoogdijinstelling houdt dan contact met de ouder die het kind verzorgt en zal proberen een omgangsregeling op gang te brengen, die de ouder vervolgens moet naleven – al dan niet tegen de wil in.

Lijfsdwang

Als blijkt dat middelen zoals een dwangsom voor het naleven van de omgangsregeling niet werken, kan eventueel lijfsdwang of gijzeling worden opgelegd. Het betreft (steeds opnieuw) opsluiting in de gevangenis, totdat wel medewerking wordt verleend. Lijfsdwang bij niet-naleving van de omgangsregeling wordt weinig toegepast, omdat dat niet in het belang van het kind is. Maar wanneer blijkt dat een moeder of vader herhaaldelijk niet meewerkt aan een omgangsregeling en rechterlijke uitspraken naast zich neerlegt, kan lijfsdwang tóch worden opgelegd. Het is echter de vraag of dit de naleving van de omgangsregeling altijd goed zal doen.

Gevangenisstraf

Als ultieme sanctie bij het niet naleven van een omgangsregeling, past men in sommige landen gevangenisstraf toe. Dit gebeurt bijvoorbeeld in België, Engeland, Frankrijk en Canada. In Nederland loopt er al enige jaren een discussie over het onderbrengen van omgangsrecht in het strafrecht. Voorstanders wijzen erop dat het straffeloos naast zich neerleggen van rechterlijke uitspraken een ondermijning is van de rechtspraak.

Vraag ons om advies als het naleven van de omgangsregeling niet volgens plan loopt

Ondervindt u problemen in de naleving van de omgangsregeling met uw kind? Wij adviseren u graag over wat u in deze situatie het best kunt doen. Neem hiervoor gerust contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 822 4433 en maak, indien u dat wenst, een afspraak via videobellen of op ons kantoor in Eindhoven, Amsterdam of Rotterdam. Telefonisch of schriftelijk contact over niet-naleving van de omgangsregeling is ook mogelijk bij De Echtscheidingswinkel.

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.