Mogelijkheden om het naleven van de omgangsregeling af te dwingen

Omgangsregeling niet naleven

De omgangsregeling kan na echtscheiding op meerdere wijzen worden afgedwongen. Soms is er geen keuze en moet er een beslissing worden afgedwongen. Maar meestal is er nog wel een mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen. Het gaat dan vrijwel altijd om het:

  • Verbeteren van de communicatie tussen de ouders
  • Herzien van de bestaande omgangsregeling 

moeder en kind in rechtbank
Moeder en kind bij rechtbank

Politie

Wanneer een omgangsregeling niet wordt nagekomen kan daarbij de hulp van de sterke arm worden ingeroepen. De ouder die recht op omgang heeft kan zowel de deurwaarder als de politie inschakelen. De politie kan bijvoorbeeld forceren dat het kind weer terugkomt bij de moeder na een omgangsweekend bij de vader. Toch is men hiermee terughoudend, omdat politiebezoek aan de deur erg traumatisch is voor het kind. Bovendien zal het de verdere naleving van de omgangsregeling vaak niet ten goede komen.

Dwangsom

In geval van omgangsweigering kan ook een kort geding worden aanspannen, waarbij een dwangsom wordt opgelegd voor iedere keer dat niet wordt meegewerkt. Soms helpt dat. Een dwangsom mag meestal niet worden verrekend met de kinderalimentatie, maar het komt wel eens voor dat de betaling van de kinderalimentatie en partneralimentatie mag worden geschorst. Er zijn ouders die liever een dwangsom betalen, dan dat zij meewerken aan een door de rechter opgelegde omgangsregeling.

Onder Toezicht Stelling (OTS)

Ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. Wanneer het kind zodanig opgroeit dat de zedelijke of geestelijke belangen of gezondheid worden bedreigd, kan de kinderrechter het kind onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij instelling. De Raad voor de kinderbescherming geeft hierbij advies.
Wanneer het frustreren van een omgangsregeling na echtscheiding tegen de belangen van het kind ingaat kan de maatregel van OTS worden opgelegd. Dat betekent dat het kind onder toezicht wordt gesteld. De gezinsvoogdij instelling houdt dan contact met de ouder die het kind verzorgt en deze zal proberen een omgangsregeling op gang te brengen.

Lijfsdwang

Als blijkt dat middelen zoals een dwangsom niet werken, kan eventueel lijfsdwang of gijzeling worden opgelegd. Het betreft, steeds opnieuw, opsluiting in de gevangenis, totdat wel medewerking wordt verleend. Lijfsdwang wordt weinig toegepast omdat dat niet in het belang van het kind is. Maar wanneer blijkt dat een moeder of vader herhaaldelijk niet meewerkt aan een omgangsregeling en rechterlijke uitspraken naast zich neerlegt, kan lijfsdwang worden opgelegd. Het is echter de vraag of dit de naleving van de omgangsregeling altijd goed zal doen.

Gevangenisstraf

Als ultieme sanctie bij het frustreren van een omgangsregeling past men in sommige landen gevangenisstraf toe, bijvoorbeeld in België, Engeland, Frankrijk, Canada. In Nederland loopt er al enige jaren een discussie over het onderbrengen van omgangsrecht in het strafrecht. Voorstanders wijzen erop dat het straffeloos naast zich neerleggen van rechterlijke uitspraken een ondermijning is van de rechtspraak.

Suggesties

Omgangsregeling
Ouderschapsplan
Naamswijziging

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.