Ouderschapsplan, voorbeeld

Wat is een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een schriftelijke vastlegging van de afspraken over minderjarige kinderen, waarover u het ouderlijk gezag heeft. Het gaat over de verzorging en opvoeding van uw kinderen nadat u uit elkaar bent gegaan door middel van:

Wat staat er in

Het ouderschapsplan moet informatie bevatten over "de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de uitoefening van de omgang, de wijze van informatieverschaffing en consultatie over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen en tevens de verdeling van de kosten van hun verzorging en opvoeding".

Samengevat, betreft het dus:

Voorbeeld ouderschapsplan, hoe gedetailleerd?

In het algemeen kan worden gesteld, dat afspraken beter zullen worden nageleefd, als deze duidelijk en bondig zijn geformuleerd. U weet wat u van uw ex-partner mag verwachten en dat geldt ook omgekeerd. Bovendien geeft het uw kinderen duidelijkheid en stabiliteit in hun leven. Voor iedereen die bij de scheiding is betrokken (partners en kinderen) kan het rust bieden als er heldere afspraken over bijvoorbeeld de omgangsregeling of alimentatie in het ouderschapsplan zijn opgenomen. Ook latere wijzigingen zijn dan eenvoudiger door te voeren. Op internet zijn allerlei voorbeelden van ouderschapsplannen te vinden. Zie voorbeeld ouderschapsplan.

Wat kan je ermee?

De afspraken die zijn vastgelegd in het ouderschapsplan zijn bindend voor de ouders, na echtscheiding of na ontbinding geregistreerd partnerschap. De afspraken zijn immers via een beschikking (het echtscheidingsconvenant) door de rechter bekrachtigd.

In de praktijk zijn met name kinderalimentatie en de omgangsregeling rechtstreeks afdwingbaar. De kinderalimentatie kan via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) geïncasseerd worden. De omgangsregeling kan afgedwongen worden door de politie in te schakelen, het opleggen van een dwangsom of in het uiterste geval een OTS (Onder Toezicht Stelling) of lijfsdwang.

Wijzigingen aanbrengen in het ouderschapsplan

Latere wijzigingen kunt u onderling maken. Het is dan verstandig deze wijzigingen schriftelijk te maken in tweevoud, voorzien van dagtekening en uw beider handtekening. Deze afspraken gelden daarna. Een gang naar de rechter is niet nodig.

Hoe wij kunnen helpen

In het kader van uw echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap, zullen wij met u een ouderschapsplan opstellen. Dit vormt dan onderdeel van het echtscheidingsconvenant dat later door de rechter zal worden bekrachtigd door middel van een beschikking.

Suggesties

Voorbeeld ouderschapsplan
Ouderlijk gezag
Omgangsregeling
Voogdij
Naamswijziging
Kinderalimentatie

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.