Voorbeeld van een ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan?

Wilt u weten wat een ouderschapsplan is en een voorbeeld krijgen? Een (co-)ouderschapsplan is een schriftelijke vastlegging van de afspraken over minderjarige kinderen, waarover u het ouderlijk gezag heeft. Het gaat over de verzorging en opvoeding van uw kinderen nadat u uit elkaar bent gegaan door middel van een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of einde van samenwonen. Het is ook mogelijk om een (co-)ouderschapsplan op te stellen, waarbij de zorg en opvoeding van de kinderen gelijkwaardig verdeeld wordt.

Wat staat er in ouderschapsplan en wat is een voorbeeld hiervan?

Een voorbeeld van een ouderschapsplan of co-ouderschapsplan moet informatie bevatten over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de uitoefening van de omgang, de wijze van informatieverschaffing en de consultatie over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen en tevens de verdeling van de kosten van hun verzorging en opvoeding. Samengevat betreft een voorbeeld van een ouderschapsplan:

  • Ouderlijk gezag
  • Hoofdverblijf
  • Alimentatie
  • Omgangsregeling of co-ouderschap
  • Informatieverschaffing
  • Opvoeding
  • School- en studiekeuze
  • Bijzondere uitgaven

Een voorbeeld van een ouderschapsplan

In het algemeen kan worden gesteld dat afspraken beter worden nageleefd als deze duidelijk en bondig zijn geformuleerd. U weet wat u van uw ex-partner mag verwachten en dat geldt ook omgekeerd. Bovendien geeft het uw kinderen duidelijkheid en stabiliteit in hun leven. Voor iedereen die bij de scheiding is betrokken, (partners en kinderen) kan het rust bieden als er heldere afspraken over bijvoorbeeld de omgangsregeling of alimentatie in het (co-)ouderschapsplan zijn opgenomen. Ook latere wijzigingen zijn dan eenvoudiger door te voeren. Wij hebben een voorbeeld opgesteld van een ouderschapsplan.

Wat kunt u met de gemaakte afspraken?

De afspraken die zijn vastgelegd in het ouderschapsplan of co-ouderschapsplan zijn na de echtscheiding of na de ontbinding van een geregistreerd partnerschap bindend voor de ouders. De afspraken zijn immers via een beschikking (het echtscheidingsconvenant) door de rechter bekrachtigd. In de praktijk zijn met name kinderalimentatie en de omgangsregeling rechtstreeks afdwingbaar. De kinderalimentatie kan via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) geïncasseerd worden. De omgangsregeling kan afgedwongen worden door de politie in te schakelen, het opleggen van een dwangsom of in het uiterste geval een OTS (Onder Toezicht Stelling) of lijfsdwang.

Wijzigingen aanbrengen

Latere wijzigingen in het (co-)ouderschapsplan kunt u onderling maken. Het is dan verstandig deze wijzigingen schriftelijk te maken in tweevoud, voorzien van dagtekening en uw handtekeningen. Deze afspraken gelden daarna. Een gang naar de rechter is niet nodig.

Neem contact met ons op over het opstellen van een co-ouderschapsplan

In het kader van uw echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap, stelt De Echtscheidingswinkel met u een co-ouderschapsplan op. Dit vormt dan onderdeel van het echtscheidingsconvenant dat later door de rechter wordt bekrachtigd door middel van een beschikking. Heeft u vragen of wilt u een voorbeeld van een ouderschapsplan inzien? Neem dan contact met ons op via 0800 822 4433. Vanuit onze vestigingen in Eindhoven, Rotterdam of Amsterdam helpen we u graag verder.

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.