Het LBIO incasseert alimentatie

Wat is LBIO

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is onderdeel van de overheid. Het incasseert alimentatie voor situaties waarbij te weinig of te laat alimentatie wordt betaald. 

Voor alimentatiegerechtigden:

  • Die geen of onvoldoende alimentatie ontvangen hebben;
  • Die de (juiste) Wettelijke Indexering niet hebben ontvangen;
  • Die hun alimentatie niet op tijd ontvangen.

Hoe int LBIO alimentatie

Het LBIO heeft enkele bijzondere bevoegdheden. Het kan informatie inwinnen bij de Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en gemeenten. Ook kan het LBIO, zonder inschakeling van een gerechtsdeurwaarder, beslagleggen op inkomsten uit arbeid of op een uitkering. Het LBIO neemt steeds de incasso over voor een termijn van 6 maanden.

Wettelijke rente alimentatie

Het LBIO incasseert geen rente op achterstallige alimentatie.

Verjaring

Vorderingen verjaren naarmate de tijd verloopt. In het algemeen geldt de verjaringstermijn van vijf jaren. Alimentatie achterstanden kunnen dus met terugwerkende kracht van vijf jaar alsnog worden geclaimd. Deze termijn wordt echter steeds weer verlengd met vijf jaar, als tussentijds aantoonbare incasso activiteiten hebben plaatsgevonden. 

Indexering alimentatie

Alimentatie wordt ieder jaar automatisch verhoogd (wettelijke indexering). Als er een betalingsachterstand is van meerdere jaren, dan moet ook nog de indexering worden ingehaald. De wettelijke indexering van de alimentatie voor 2014 is vastgesteld op 0,9 %.

Kosten LBIO voor enning alimentatie

De kosten van het LBIO worden verhaald op de alimentatieplichtige. Deze worden gesteld op 15% van de betalingsachterstand, met een minimum van €19,-. De rechthebbende hoeft geen kosten te betalen voor de inschakeling van het LBIO. De 15% toeslag komt ten goede aan het LBIO. 

Voorbeeld:
Stel dat maandelijks €800,- aan alimentatie niet wordt betaald door de alimentatie plichtige, dan incasseert het LBIO maandelijks €800,- vermeerderd met de 15% toeslag van €120,-; dus in totaal €920,-.    

Suggesties

NIBUD (kosten van kinderen) 
TREMA (alimentatie berekenen) 
Partneralimentatie
Kinderalimentatie 
Indexeren alimentatie

Downloads

Formulier Aanvragen incasso alimentatie LBIO

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.