April 6, 2018

Niet getrouwd maar wel gezag

Wij zijn nooit getrouwd. Heb ik bij gezamenlijk gezag recht op de helft van verzorging, opvoeding en verblijf? En betekent dit dat ik geen alimentatie hoef te betalen?

Gezagsregister aantekenen

U geeft aan dat u nooit bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Hebt u het kind wel erkend en hebt u gezamenlijk gezag aangevraagd door gezamenlijk een aantekening te plaatsen in het gezagsregister? Indien u dat hebt gedaan hebt u samen het ouderlijk gezag.

In dat geval bent u verplicht bij het verbreken van de samenleving een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan maakt u samen afspraken met betrekking tot de gezagsuitoefening. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. In principe houdt een kind na het verbreken van de samenleving het recht op een gelijkwaardige opvoeding en verzorging door beide ouders. Uiteraard kan hierbij rekening worden gehouden met praktische belemmeringen die daardoor zouden kunnen ontstaan.

Afspraken in ouderschapsplan of via rechter

Zoals aangegeven dient u zelf afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan. Indien er geschillen ontstaat met betrekking tot de gezamenlijke gezagsuitoefening, kunt u dit aan de rechter voorleggen. De rechter kan een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Dit kan onder andere bevatten een toedeling aan ieder van de ouders van de zorg- en opvoedingstaken. Ook kan de rechter beslissen bij wie het kind hoofdverblijfplaats heeft. Overigens is het zo dat wanneer u hebt verzuimd een ouderschapsplan te maken, de rechter het verzoek aan kan houden totdat u aan deze verplichting hebt voldaan

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Co-ouderschap betekent niet per definitie dat er geen kinderalimentatie betaalt hoeft te worden. Een alimentatieberekening zal dit uit moeten wijzen. Uiteraard kunt u wel samen afspreken dat degene bij wie het kind is de kosten voor het kind draagt op de momenten dat het kind bij hem of haar is en dat er verder geen alimentatie betaalt hoeft te worden.

Categorieën: Kinderen | Tags: Ouderschapsplan, Verblijfplaats, Gezamenlijk-ouderlijk-gezag | Share:

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.