Pensioen en conversie bij scheiden

Wat is conversie?

Conversie betreft een volledige breuk met uw ex-partner voor wat betreft de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Ieder krijgt toebedeeld een separaat deel van het pensioen, zonder dat dit gebonden is aan de leeftijd of het in leven zijn van de ex-partner.

Afwijkende regeling

Met conversie wijkt u via een regeling in het echtscheidingsconvenant af van de wettelijke pensioenregeling. Bij conversie wordt het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het eventuele bijzonder nabestaandenpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner.

Voordelen van conversie

Conversie kan voor de ex-partner aantrekkelijk zijn, omdat u dan niet afhankelijk bent van de pensioengerechtigde leeftijd van uw ex-partner. Bij de pensioenverdeling op de Wet verevening Pensioenrechten gaat het ouderdomspensioen in zodra de ex-partner waarvan u pensioen krijgt, 67 wordt (of pensioengerechtigd is). Het maakt hierbij dus niet uit of u zelf 20 of 67 jaar bent.

Nadelen van conversie

Conversie kan echter ook nadelig zijn, omdat de ex-partner na het overlijden van de voormalige partner het nabestaandenpensioen misloopt. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. In veel situaties waarin partneralimentatie wordt ontvangen na een scheiding, is dit echter niet het geval.

Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij de Wet Verevening Pensioenrechten zou u na overlijden van uw ex-partner weer uw volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat echter niet op, want u doet definitief afstand van de helft van uw ouderdomspensioen. Door conversie kan de ex-partner dus beter de pensioenuitkering laten aansluiten aan zijn/haar persoonlijke situatie en is de financiële toekomst beter te plannen. Het recht op het bijzonder nabestaandenpensioen gaat hiermee wel verloren voor de ex-partner. Bij conversie verandert de situatie dus niet als de ex-partner overlijdt, bij de Wet Verevening Pensioenrechten is dit wel het geval. Laat u tijdens de echtscheidingsprocedure hierover goed informeren, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Wij adviseren u hierover graag.

Wanneer is conversie aan te raden?

  • Als de partners niets meer met elkaar te maken willen hebben, is conversie aan te raden: de pensioenband tussen de partners wordt definitief verbroken.
  • De mogelijkheid van conversie kunt u overwegen indien de ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd en aanzienlijk ouder is dan de ander. Hierdoor is de kans groot dat de oudere ex-partner als eerste overlijdt, waardoor de overgebleven partner geen ouderdomspensioen meer ontvangt. Bij conversie is de uitkering van het ouderdomspensioen niet afhankelijk van de leeftijd of het overlijden van de partner.
  • Conversie is ook een goede oplossing als de partner die het ouderdomspensioen niet heeft opgebouwd, niet financieel afhankelijk is van partneralimentatie.

Wanneer is conversie af te raden?

  • Als de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk jonger is, dan is conversie een minder voor de hand liggende keuze. In dit geval is de kans groot dat de oudere ex-partner eerder overlijdt. In dat geval heeft de overgebleven ex-partner geen recht meer op volledige ouderdomspensioen.
  • Bij conversie vervalt het recht op partneralimentatie bij overlijden van de ex-partner. Als de overgebleven partner afhankelijk is van bijvoorbeeld de alimentatie van de ex-partner, is conversie in de meeste gevallen af te raden.

Mogen wij u helpen?

Als u gaat scheiden, is er wellicht weinig aandacht voor pensioenverdeling. Vaak zijn er andere prioriteiten zoals de vaststelling van de alimentatie en het vinden van een nieuwe woning. Vroeg of laat zult u echter ook mogelijk afhankelijk zijn van pensioen, zodat wij de verdeling van de pensioenrechten altijd opnemen in de echtscheidingsstukken. Tijdens het opmaken van het echtscheidingsconvenant is een goede regeling met betrekking tot pensioenzaken dan ook altijd een belangrijk onderdeel.

Suggesties

Ouderdomspensioen
Nabestaandenpensioen
Partneralimentatie

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.