Ouderdomspensioen en de gevolgen van uw scheiding voor uw pensioen

Wat is ouderdomspensioen ?

Ou­der­doms­pen­sioen is de uitkering die u krijgt als u met pen­sioen gaat. Het gaat om een maande­lijkse uitkering die vanaf de pen­sioen­datum le­vens­lang aan u wordt uitgekeerd. U via deze site nagaan waar u uw pensioen heeft opgebouwd: www.mijnpensioenoverzicht.nl 
Verder komt ook bij de scheiding aan de orde, het nabestaandenpensioen

In principe delen: verevening van ouderdomspensioen

Bij een echtscheiding moet ook het ouderdomspensioen worden gedeeld.  Hierover hoeft de rechter geen beslissing te nemen, omdat vanaf 1 mei 1995 de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt. In deze wet staat dat het ouderdomspensioen altijd wordt verdeeld, tenzij de partners iets anders hebben geregeld in de huwelijkse voorwaarden of een echtscheidingsconvenant. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dan bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. U kunt hier de formulieren downloaden waarmee u na de scheiding aan de pensioenverzekeraars kunt doorgeven hoe u de verdeling wenst.

Delen bij helften

Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben beide partners ieder recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De pensioenuitvoerder betaalt (te zijner tijd) het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan beide ex-partners.

Ongelijk verdelen, de alternatieven

Het staat u beiden vrij om ook andere afspraken te maken over verdeling van ouderdomspensioen. U hoeft niet te delen bij helften. U kunt ook kiezen voor:

  • conversie, lees hier verder 
  • afwijkende opbouw periode die u gaat delen, langer of korter
  • verrekenen met iets anders dat van waarde is, zoals partneralimentatie
  • ander verdelingspercentage, zoals 80% en 20%

Wanneer ontvangt u pensioen van uw ex

Hoofdregel is dat u het aandeel van uw ex-partner ontvangt, zodra uw ex-partner met pensioen gaat. Dit geldt ook voor FPU (vervroegd pensioen). Als er een groot leeftijdsverschil is tussen u beiden, dan heeft dit soms bijzondere gevolgen. Voorbeeld: een 50-jarige vrouw krijgt al ouderdomspensioen uitgekeerd als haar 15 jaar oudere ex-partner met pensioen gaat. Omgekeerd zal mogelijk de 67-jarige man maar beperkt kunnen delen in het ouderdomspensioen van de vrouw.

Fiscus

De verevening van het ouderdomspensioenrecht zelf heeft geen fiscale gevolgen. Het pensioen wordt bruto opgebouwd, waarna de uitkering plaats zal vinden onder inhouding van loonbelasting. Deze inkomstenbelasting wordt dus geheven op het moment dat u de pensioenuitkeringen ontvangt. Als u een oudere partner had, kan het zijn dat u voor uw pensioengerechtigde leeftijd al pensioen ontvangt, waardoor u feitelijk meer belasting betaalt en conversie mogelijk fiscaal gunstiger zal zijn. 

Binnen 2 jaren

Om rechtstreeks aan u te kunnen uitbetalen, moet de pensioenuitvoerder van uw scheiding op de hoogte zijn. U stelt de pensioenuitvoerder van uw echtscheiding op de hoogte, door binnen twee jaar na de scheiding het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen' naar de pensioenuitvoerder te sturen. Dit dient u zelf te regelen met behulp van het formulier dat u van ons krijgt. Als u de melding niet doet, moet u op bejaarde leeftijd geld naar elkaar over maken. Dit wordt vaak als belastend ervaren.

Wat kunnen wij voor u doen?

Ook tijdens dit deel van de echtscheidingsprocedure zijn wij u graag van dienst. Wij zijn u behulpzaam bij het maken van keuzes en het verdelen van uw ouderdomspensioen. U krijgt van ons toegezonden, een formulier met toelichting als u de echtscheiding aanvraagt. In de brochure kunt u lezen op welke manieren u het ouderdomspensioen kunt verdelen, hoe u het formulier moet invullen en wat u moet meesturen naar uw pensioenuitvoerder.

Suggesties

Formulieren 2015 verevening ouderdomspensioen
Nabestaandenpensioen
Pensioen en conversie
Hoe lang duurt een scheiding?

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.