February 2, 2018

Geregistreerd partnerschap vs samenlevingsovereenkomst

Een notariële samenlevingsovereenkomst en geregistreerd partnerschap worden vaak door elkaar gehaald. Tussen deze twee manieren van het registreren van samenwonen zitten echter veel verschillen. Ze komen op een andere manier tot stand, de beëindiging gaat anders en er zitten verschillende rechten en plichten aan verbonden.

Een notariële samenlevingsovereenkomst

Als partijen naar de notaris gaan als zij gaan samenwonen, dan worden de gevolgen van het samenleven vastgelegd in een notariële overeenkomst. Meestal wordt daarin opgenomen dat de kosten die zij samen hebben voor de huishouding (zoals bijvoorbeeld de woonlasten, eten en drinken) gezamenlijk worden betaald, naar verhouding van het inkomen. Hieronder een aantal van de belangrijkste kenmerken van een notariële samenlevingsovereenkomst:

 • bij een notariële samenlevingsovereenkomst is het niet zo dat automatisch alles, van partijen samen wordt, tenzij zij dit samen zo afspreken in de overeenkomst;
 • kinderen die worden geboren uit de relatie worden niet automatisch erkend. De man zal het kind vóór of na de geboorte moeten erkennen om de juridische vader te worden;
 • ook het gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen zal apart moeten worden geregeld via de rechtbank;
 • als één van beide partners overlijdt, dan erven zij niet automatisch van elkaar. Als zij dit wel willen, dan zullen zij dit via een testament bij de notaris moeten regelen;
 • de samenlevingsovereenkomst wordt meestal ontbonden als partijen niet meer samenwonen. Dit is afhankelijk van wat partijen samen hebben afgesproken;
 • bij beëindiging van samenwonen, is er geen plicht tot het betalen van partneralimentatie, tenzij partijen dit samen hebben afgesproken.

Geregistreerd partnerschap

Als het partnerschap bij de Ambtenaar van de Burgerlijke stand is geregistreerd, dan is er sprake van een geregistreerd partnerschap. Let op: dit is iets anders dan wanneer je op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. Een geregistreerd partnerschap is eigenlijk hetzelfde als een huwelijk. Hieraan zitten verschillende rechten en plichten verbonden, zoals:

 • als partners niet naar de notaris zijn geweest voordat het partnerschap is geregistreerd, dan is er sprake van een gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat in principe alles van hen samen is;
 • partijen zijn automatisch de juridische vader en moeder van kinderen die tijdens het partnerschap worden geboren;
 • de ouders hebben beiden het gezag over hun gezamenlijke minderjarige kinderen;
 • als één van beide partners overlijdt, zijn zij erfgenaam van elkaar;
 • als er minderjarige kinderen zijn, gaat de ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechtbank. Zijn er geen kinderen, dan kan met behulp van een advocaat of notaris het partnerschap via de Burgerlijke Stand worden ontbonden;
 • net als bij een echtscheiding is er volgens de wet, bij ontbinding van het partnerschap, sprake van alimentatieplicht.  

Wat is beter?

Het is niet zo dat het één beter is dan het ander. Dit is per geval verschillend en afhankelijk van de situatie.

Categorieën: Echtscheiding | Tags: geregistreerd-partnerschap, Samenlevingsovereenkomst, Partneralimentatie, Gemeenschap-van-goederen, Overlijden, Juridisch-vader | Share:

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.