February 2, 2018

"Wordt mijn inkomen opgeteld bij dat van mijn nieuwe partner die kinderalimentatie betaalt?"

Berekening

In de berekening voor de verdeling van de kosten van de kinderen, wordt uitgegaan van het inkomen van de moeder en de vader. Ook al wonen ze samen met een nieuwe partner. Het inkomen van jou als nieuwe partner wordt dus in principe niet meegenomen in de berekening voor de kinderalimentatie.

Kind ingeschreven

Dit wordt een ander verhaal als jullie gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, en het kind op jullie adres staat ingeschreven. Op dat moment wordt jij als nieuwe partner onderhoudsplichtig voor het kind. Dit betekent dat er dus sowieso drie personen onderhoudsplichtig zijn, de biologisch ouders en de nieuwe partner. De kosten voor de minderjarige dienen in dat geval dus ook over drie personen verdeeld te worden. 

Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld om dit te verduidelijken. Vader en moeder zijn gescheiden, de moeder is hertrouwd met haar nieuwe partner en het kind staat ingeschreven bij moeder. Voorafgaand aan het hertrouwen van moeder, werden de kosten voor de minderjarige naar draagkracht verdeeld over vader en moeder.

Stel dat de kosten maandelijks € 500,- zijn. Vader betaalde € 300,- en     moeder € 200,-. Door het hertrouwen van moeder wordt ook het inkomen van de nieuwe partner meegenomen. Hierdoor wordt de € 500, - verdeeld over drie personen en wordt de verdeling wellicht voordeliger voor vader. De verdeling kan bijvoorbeeld worden € 200,- voor vader, € 150,- voor moeder en € 150,- voor haar nieuwe partner.

Het kan dus lonen om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen, als de ouder waar het kind ingeschreven staat opnieuw gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Kind niet ingeschreven

Mocht de ouder waar het kind niet staat ingeschreven hertrouwen, dan heeft dat in principe geen invloed op de kinderalimentatie. Als in het voorbeeld de vader opnieuw hertrouwt, verandert er niets in de verdeling van de kosten van het kind.

Categorieën: Alimentatie, Kinderen | Tags: Kinderen, Kinderalimentatie, Inkomen-nieuwe-partner, Herberekening, Verblijfplaats, Ouder | Share:

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.