April 23, 2018

Moet ik informatie geven over de kinderen als mijn ex niet het gezag heeft en hij geen kinderalimentatie wil betalen?

Heeft uw ex-partner de kinderen wel erkend? Hij is dan de juridische vader. Ook over kinderen waarover de vader niet het gezag heeft, bent u verplicht hem te informeren en te raadplegen. U (als gezagsouder) dient hem op de hoogte te stellen van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en hem te raadplegen over daaromtrent te nemen beslissingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kwesties als schoolkeuze, leerprestaties, beroepskeuze of belangrijke zaken op medisch of financieel gebied die het kind betreffen.

Gevolg van niet betalen kinderalimentatie

Als de vader geen kinderalimentatie wil betalen, dan kunt u door een advocaat een berekening laten maken en via de advocaat een verzoek indienen bij de rechter om de kinderalimentatie vast te stellen. Indien hij dan nog steeds niet betaalt, kunt u het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) inschakelen om de alimentatie te innen.

Het feit dat de vader niet het gezag heeft, doet niets af aan het feit dat hij een onderhoudsplicht heeft voor zijn kinderen. De man die de juridisch vader en/of verwekker van het kind is, heeft namelijk op grond hiervan een onderhoudsplicht.

Tenslotte maakt het voor de omgangsregeling met de vader niet uit, of deze al dan niet voldoet aan zijn plicht om kinderalimentatie te betalen. Er wordt vaak gezegd in dit kader, dat kinderalimentatie geen 'kijkgeld' is.

Categorieën: Kinderen | Tags: Kinderalimentatie, Gezag, Informatieplicht, Consultatieplicht | Share:

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.