Besloten Vennootschap B.V. en scheiding

U heeft een besloten vennootschap (B.V.) en u gaat scheiden

Het voordeel van een BV is, dat u bij scheiding de aandelen kunt splitsen in twee gelijke delen. U houdt ieder de helft van het aandelen pakket. Dit klinkt simpel en dat kan het ook zijn als de BV een slapende onderneming is die is bedoeld als aanvulling op het pensioen. De complexiteit ligt vaak op andere vlakken bij een normale onderneming, zoals de zeggenschap in het bedrijf en belangen van mogelijke andere aandeelhouders.

Uitkopen van de ander

Als de ander wordt uitgekocht, rekening houdende met de eventuele huwelijkse voorwaarden, moeten de aandelen worden gewaardeerd. Bij voorkeur gebeurt dat niet door de aan de onderneming verbonden boekhouder of accountant. Deze hebben immers de schijn tegen van partijdigheid. U moet dan samen een onafhankelijke accountant aanwijzen, die de waarde kan vaststellen.

Waarderingsmethoden van de BV voor uitkoop

Bij de kleinere BV's wordt vaak onderling een bedrag 'gekozen' voor de uitkoop. Daarnaast zijn er talrijke waarderingsmethoden die u kunt kiezen. Dit zijn dezelfde rekenmethoden die worden gekozen voor verkoop van bedrijven in het algemeen:

  • Intrinsieke waarde: dit betreft de waarde van de bezittingen minus de schulden.
  • Rentabiliteit: het betreft de te verwachten jaarwinst, vermenigvuldigd met een bepaald getal (vaak is dat 5).
  • Discounted cash flow: hier wordt gekeken naar de jaarlijks beschikbare kasstroom; hoewel deze methode het meest ingewikkeld is, levert dit vaak het beste resultaat op.

Pensioen in de BV

Als in de BV pensioen voorzieningen zijn opgenomen, dan heeft de vertrekkende partner recht op afstorting van de pensioengelden bij een verzekeraar. Hiermee wordt het vermogen buiten de risico sfeer van de onderneming gebracht. De BV moet echter wel deze 'aderlating' kunnen overleven. Als de onttrekking van het kapitaal te groot is voor het voortbestaan van het bedrijf, zal ofwel het bedrag lager moeten worden gekozen, ofwel er wordt een afbetalingsregeling overeengekomen.

Alimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie en de partneralimentatie wordt vaak bepaald aan de hand van de hierboven genoemde "discounted cash flow"-analyse. Als DGA kan de ondernemer immers er voor kiezen om misbruik te maken van de situatie, door zich een laag inkomen toe te kennen en ook geen dividend uit te laten keren. De alimentatie bedragen worden automatisch voor u uitgerekend als u de scheiding aanvraagt.

Suggesties

betaalrekeningen en scheiden
geregistreerd partnerschap ontbinden
echtscheiding direct aanvragen

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.