Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap aanvragen

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Informatiepakket opvragen

Vul e-mail adres in en ontvangt een info-pakket. Als dat niet binnen een paar minuten binnenkomt, controleer dan de map met ongewenste berichten (spam). 

Toch per post?

Vraag om toezending van een informatiepakket per post in een neutrale envelop. Belt u ons op 0800- 822 4433 (tijdens kantoortijden).

Suggesties

Alimentatie aanvragen en berekenen
Scheidingskosten € 379,50
Waarom scheiden via ons?

Uw scheiding verloopt gemakkelijk via de Echtscheidingswinkel. Vaste tarieven en betalen in termijnen zonder extra kosten.

Gemak

Het opstarten en het doorlopen van een procedure wordt zoveel mogelijk makkelijk voor u gemaakt. Dit houdt onder meer in, dat wij altijd tijdens kantoortijden bereikbaar zijn voor overleg. Verder zijn afspraken niet altijd noodzakelijk en kan veel telefonisch en via de email verlopen.

Vaste tarieven

De Echtscheidingswinkel is een advocatenkantoor dat zoveel mogelijk op basis van een vast bedrag werkt. Er zijn geen doorlopende kosten als een vast bedrag is afgesproken. Er is daarmee aandacht voor uw belangen, in plaats van aandacht voor het schrijven van uren. De kosten mogen in termijnen worden voldaan.


Dit is wat wij doen:Scheiding gezamenlijk aanvragen

Gemiddeld bent u binnen 4 tot 10 weken gescheiden. In overleg met u beiden wordt de echtscheidingsaanvraag gedaan via de rechtbank, zonder zitting. De alimentatie wordt berekend en afgesproken, evenals het ouderschapsplan, afspraken over woning, vermogen, schuldverdeling en pensioen. Sinds 1996 regelde ons kantoor meer dan 20.000 scheidingen, waarmee wij op dit gebied de grootste zijn van Nederland.

Lees verder over de kosten.

Procederen in scheidingszaken, bijvoorbeeld:

Wijzig uw alimentatie bedrag
Alimentatie wordt op uw verzoek via de rechter verlaagd of verhoogd. Meestal geldt de wijziging al direct vanaf de eerste dag dat het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank. Iedere dag dat u hiermee wacht, scheelt u mogelijk veel geld. De procedure wordt doorlopen als u het niet met uw ex eens bent over een aanpassing. Deze procedure is met zitting bij de rechtbank. 

Dwing naleving af van de omgangsregeling 
Uw ex krijgt een boete als deze de omgangsregeling niet naleeft. In kort geding wordt dit voor u afgedwongen. Vaak wordt er een boete opgelegd van €500,- per incident. In de regel is dit een zeer effectieve wijze om de afgesproken omgangsregeling weer op gang te brengen. Soms wordt ook tijdens de zitting besloten het ouderschapsplan gewijzigd vast te stellen.

Zet uw ex het huis uit
Op bevel van de rechter kan, via een kort geding, uw ex uit het huis worden geplaatst. Als samenwonen niet meer lukt, kan de rechter besluiten dat een van u beiden moet vertrekken. De rust wordt dan hersteld. Dit is met name van belang als u de zorg heeft voor kinderen. Op basis van een dwangsom, of via de politie, kan dit worden afgedwongen.

Ontslag aansprakelijkheid hypotheek 
Als u heeft afgesproken dat uw ex het huis zou overnemen, dan is er meestal ook de afspraak dat de hypotheek wordt overgezet. Als dat laatste niet is gebeurd, dan kunt u uw ex dwingen om u te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek. U kunt dan zelfs een machtiging krijgen om zelfstandig de woning te verkopen, zonder medewerking van de ex.  

Andere procedures
Diverse andere procedures zijn mogelijk. Zodra bekend is wat de inhoud en omvang van het werk is, wordt zo mogelijk een voorstel gedaan voor een vast bedrag. Andere procedures zijn bijvoorbeeld: 
- eenzijdig de echtscheiding aanvragen
- verdelen van vermogen
- splitsen van schulden
- afgifte van bepaalde goederen
- wijzigen ouderschapsplan 

Neem nu contact op voor een offerte
   

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

Bel gratis: 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.