Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen. De veilige thuisbasis valt weg. Hun leven staat even helemaal op z’n kop. Begrijpelijk dus dat een scheiding veel doet met een kind. Als ouder is het goed om te weten wat mogelijk gevolgen voor je kind kunnen zijn. Je weet dan waar je op moet letten en waar je rekening mee kan houden om je kind tijdens de scheiding te helpen.

1. Praktische gevolgen

Een scheiding brengt zowel voor jou als volwassenen als je kinderen veel praktische gevolgen met zich mee. De wereld van een kind is nog klein, waardoor een verhuizing of een wisseling van school ingrijpend kan zijn. Ook veranderingen zoals het hebben van minder contact met vriendjes, wisselen van sportclub, minder contact met vader, moeder of andere familieleden zijn ingrijpend voor kinderen. Teveel veranderingen kunnen zorgen voor meer problemen bij kinderen. Probeer te zorgen voor zoveel mogelijk stabiliteit. Laat de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk doorgaan. Daarnaast helpt het om je kind voor te bereiden op de veranderingen. Bijvoorbeeld door te gaan kijken op een nieuwe school of in de nieuwe woonplaats. Betrek ze op kindniveau bij de veranderingen, bijvoorbeeld door ze te laten meedenken over de inrichting van hun nieuwe kamer.

2. Emotionele gevolgen

Kinderen die een scheiding meemaken hebben twee keer zoveel kans op het ontwikkelen van emotionele problemen. Door het wegvallen van de veilige thuisbasis en de veranderingen kan een kind zich onveilig voelen. De emoties die hiermee samengaan uiten zich bij kinderen vaak in gedrag. Ze worden ineens opstandig, snel boos of ze trekken zich terug. Bij jonge kinderen wordt vaak een terugval in de ontwikkeling gezien (bijvoorbeeld weer bedplassen) en lichamelijke klachten. Elk kind reageert anders op een scheiding. Doordat een kind minder lekker in z’n vel zit, kunnen de prestaties op school achteruit gaan. Soms zijn de emotionele gevolgen bij kinderen meteen na de scheiding te zien, maar vaak komen ze pas later.
Heb begrip voor het gedrag van je kind. Probeer met je kind te praten en straf negatief gedrag niet af. Laat ze merken dat ze verdrietig mogen zijn en bij jou terecht kunnen met hun gevoelens.

3. Lange termijn gevolgen

Ook op de lange termijn zijn er gevolgen voor kinderen bekend. Kinderen die een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt, hebben een groter risico om later ook te scheiden. Daarnaast volgen ze gemiddeld een lager opleidingsniveau en hebben ze meer risico om als ze volwassen zijn last te krijgen van problemen zoals somberheid, angsten en depressies. Daarom is het belangrijk dat je kind de scheiding goed kan verwerken.

Hoe verder?

Als ouder kun je veel doen om de negatieve gevolgen bij je kind zoveel mogelijk te beperken. Zorg dat je er voor je kind bent, luistert en probeer een goede samenwerking met je ex-partner op te bouwen. Daar help je je kind enorm mee.

Dit artikel is geschreven door Rian Meddens, Orthopedagoog bij Psychogoed.
Rian schrijft meer artikelen met informatie & tips voor ouders die gaan scheiden, deze vind je op psychogoed.nl/scheiden.