February 21, 2018

Gemeenschap van goederen

Indien u vóór 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen bent gehuwd, vallen alle schulden, dus ook voorhuwelijkse schulden, in de gemeenschap. Bij echtscheiding moeten deze schulden in beginsel bij helften worden verdeeld. Na het einde van het huwelijk blijft in principe ieder afzonderlijk (hoofdelijk) aansprakelijk voor de huwelijkse en de voorhuwelijkse schulden. 

Beperkte gemeenschap

Indien u na 1 januari 2018 trouwt, dan trouwt u in een beperkte gemeenschap van goederen. De goederen en schulden die vóór het huwelijk aan een van de echtgenoten toebehoren, vallen niet in de beperkte gemeenschap. Deze goederen en schulden behoeven niet te worden verdeeld. 

Verdeling schulden

Indien u de echtscheiding gezamenlijk regelt kunt u in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling overeenkomen. Schuldeisers moeten meestal akkoord gaan met de door u gekozen verdeling van schulden. Als een van u beiden een schuld overneemt, heeft dat in principe alleen effect tussen u beiden, tenzij de schuldeiser akkoord is met schuldovername. Indien de schuldeiser niet akkoord gaat met schuldovername door een van u beiden, kan deze schuldeiser u ook na de scheiding nog steeds beiden (hoofdelijk) aanspreken om de hele schuld te voldoen. Wel kunt u dit vervolgens verhalen op uw ex als u in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling bent overeengekomen. 

Partneralimentatie

Hebt u samen geen minderjarige kinderen? Dan geldt voor u mogelijk een kortere duur voor de partneralimentatie. De wet bepaalt namelijk dat wanneer de duur van het huwelijk niet meer dan vijf jaar bedraagt en uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, de termijn van de partneralimentatie gelijk is aan de duur van het huwelijk. Mogelijk kan er bij het berekenen van de partneralimentatie rekening worden gehouden met de aflossing van schulden. Daarbij zou u zich, gezien de korte duur van het huwelijk en de financiële positie waar uw vrouw u thans in "gedwongen" heeft, zich op het standpunt kunnen stellen dat er door de handelingen van mevrouw een einde is gekomen aan de lotsverbondenheid waardoor u geen alimentatie zou hoeven betalen.

Categorieën: Verdelen | Tags: Schulden, Hoofdelijk-aansprakelijk, Partneralimentatie | Share:

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.