February 7, 2018

Duur partneralimentatie

Als de duur van het huwelijk niet meer bedraagt dan vijf jaar en uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren dan eindigt de verplichting tot partneralimentatie van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk. De rechter kan ook een termijn vaststellen, maar deze mag niet langer zijn. Als een kind vóór het huwelijk door meneer is erkend en de vader en moeder gaan daarna trouwen, dan is deze limitering niet van toepassing. Dat betekent dat dan de hieronder de bespreken 12-jaars termijn van toepassing is. 

Als de duur van het huwelijk langer dan vijf jaar bedraagt en/of er zijn uit het huwelijk kinderen geboren, dan geldt het volgende. De rechter kan een termijn vaststellen voor de partneralimentatie, maar deze kan nooit langer dan 12 jaar na de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand zijn. Als er geen termijn is vastgesteld dan eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege na het verstrijken van 12 jaar. 

Uitzonderingssituaties

Bovendien geldt in het algemeen dat als het beëindigen van de partneralimentatie van zo ingrijpende aard is dat het beëindigen hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van degene die de alimentatie ontvangt kan worden gevergd, dan kan de rechter alsnog een termijn vaststellen. Dit geldt echter alleen voor uitzonderingssituaties, de eisen waaraan moet zijn voldaan zijn zwaar. 

Verval partneralimentatie

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie vervalt definitief wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of is gaan samenleven met een ander als ware zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Categorieën: Alimentatie | Tags: Partneralimentatie | Share:

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.