Als in een beschikking (vonnis) is vastgelegd dat de ex alimentatie moet betalen, dan moet dat ook worden nageleefd. Het is immers een vonnis waarmee kan worden overgegaan tot executie. Dat wil zeggen, dat zonder meer kan worden overgegaan tot loonbeslag, beslag op bankrekeningen, of beslag op voertuigen. De alimentatieplicht loopt door, totdat nieuwe afspraken zijn gemaakt of totdat er een nieuw vonnis is waar een ander bedrag is vastgesteld. Het bij de rechter indienen van een verzoek tot aanpassing van de alimentatie, schorst niet de plicht om door te betalen. Wel moet u vanaf die datum rekening houden met de plicht om alimentatie met terugwerkende kracht terug te moeten betalen als tenminste het nieuwe vonnis leidt tot een lager bedrag.