Kinderalimentatie moet afgesproken worden als u gaat scheiden. U kiest een regeling voor de omgang of voor co-ouderschap. Co-ouderschap is niets anders dan een uitgebreide omgangsregeling van ieder 50%. Om de kinderalimentatie vast te stellen kan een berekening worden gemaakt op basis van de zogenaamde TREMA normen, waarbij wordt uitgegaan van de kosten van de kinderen volgens de zogenaamde NIBUD kinderkosten tabellen. Als u via ons de echtscheiding aanvraagt, dan wordt de berekening voor u gemaakt. Dit is alleen anders als u zelf een afpraak maakt bij co-ouderschap, als u bijvoorbeeld de kosten van de kinderen periodiek (bijvoorbeeld ieder kwartaal) ieder voor zich uitrekent en dan deze gaat verdelen naar rato van ieders netto maandinkomen. Co-ouderschap moet u overigens alleen overwegen als u verwacht ook in de toekomst nog goed met elkaar te kunnen overleggen.