Deze uitkoopsom heeft in beginsel geen invloed op de alimentatie. Dit zou immers betekenen dat mevrouw haar gedeelte van het huis (waar zij simpelweg recht op heeft) moet "opeten" terwijl meneer zijn deel wel mag behouden en geen alimentatie hoeft te betalen. Mevrouw wordt dan dubbel benadeeld en meneer dubbel bevoordeeld. Dit is alleen anders als het uitkoopbedrag verhoogd is  ter afkoop van de alimentatie. Alimentatie en verdeling wegens ontbinding van de gemeenschap van goederen zijn twee verschillende aangelegenheden en op zichzelf staande rechten/plichten. Indien mevrouw het uitkoopbedrag op een bankrekening zet, dan is het inkomen uit dat vermogen (dus de rente) wel te betrekken bij het inkomen van mevrouw en dus bij berekening van alimentatie. Het vermogen zelf niet. Uitsluitend de overheid (in het geval van uitkeringen) mag bepalen dat mevrouw op vermogen moet interen omdat zij dan een beroep doet op overheidsgeld. Uw partner heeft in beginsel gewoon een uit het huwelijk voortvloeiende onderhoudsplicht voor zijn ex partner.