Stel direct uw vraag

Bereken overheids-
bijdrage

Bereken partner-
alimentatie

Bereken kinder-
alimentatie

Bereken behoud koopwoning

Stel direct uw vraag

Bedankt voor uw bericht. Een reactie volgt.

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

Bel mij terug

"Na het besluit te gaan scheiden, is het aan te raden zo snel mogelijk urgentie aan te vragen voor andere woonruimte. Gescheiden wonen levert minder spanningen op tijdens uw echtscheiding.''

Woning met onderwaarde?

Nu verkopen?

Het kan zijn dat uw woning onderwaarde heeft door ondermeer de kredietcrisis. Ook kan het zijn dat diegene die de woning wil overnemen, geen financiering van de bank krijgt om de hypotheek over te nemen. De woning wordt dan verkocht aan derden en u gaat beiden op zoek naar een ander huis. In dit geval wordt de uiteindelijke verkoopopbrengst minus alle kosten, tussen u beiden gedeeld bij helften. Als er sprake is van een onderwaarde, dan realiseert u op dat moment een schuld die u tussen u beiden moet verdelen. Omdat de verkoop ook nog eens lang kan duren, is dit vaak een stressvolle onzekere tijd.

Wat doen als ex niet mee werkt bij verkoop

Als een van u beiden niet wil meewerken aan de verkoop, zijn er een aantal mogelijkheden die via de rechter kunnen worden afgedwongen. U kunt dan zonder medewerking van uw ex de vraagprijs verlagen of de woning zonder medewerking van de ander verkopen. Lees hier de mogelijkheden als uw ex niet meewerkt.

Zelf kopen?

Als toch een van u beiden de woning overkoopt van de ander, dan moet de vertrekkende partner meestal wel meedelen in de helft van de onderwaarde. Dit is vaak een ongewenste uitkomst, waarvoor meedere alternatieve oplossingen mogelijk zijn.

Later verkopen?

U kunt ook de afspraak maken dat de koopwoning pas wordt verkocht na verloop van een langere termijn, bijvoorbeeld:

- Binnen twee jaar
- Binnen 10 jaar
- Als het jongste kind 18 jaar is geworden.

In de stukken kunnen wij deze regeling opnemen, aangevuld met afspraken over het verblijf in de woning, de inboedel en de verdeling van de doorlopende kosten zoals de hypotheekrente. In veel gevallen wordt daarmee de vrouw met kinderen in staat gesteld te blijven wonen in de vertrouwde echtelijke woning. U maakt daarmee de echtscheiding minder belastend voor de kinderen. De ander moet dan wel op zoek gaan naar vervangende woonruimte en dus ergens anders onderdak zoeken. Deze situatie heeft gevolgen voor de hoogte van de alimentatie.

Voorlopige afspraken over de koopwoning als u gaat scheiden

Los van wie het woonhuis in eigendom krijgt, dient in eerste instantie een afspraak te worden gemaakt omtrent de kosten en het voorlopige gebruik van de echtelijke woning. Deze afspraken worden voor u vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

In het geval de woning wordt verkocht aan derden wordt als overgangsregeling meestal afgesproken dat u de woonlasten van de koopwoning tot maximaal een half jaar na echtscheiding zult blijven delen op de 'oude voet', indien de andere partner voorlopig alleen in het huis verblijft.

Indien een van u beiden de woning overneemt, wordt in de meeste gevallen een uiterlijke datum opgenomen voor overname van het eigendom en de hypotheek, waarna de andere partij de woning dient te verlaten en dus elders woongelegenheid moet zoeken.

'Scheve verdeling' als u gaat echtscheiden

In een enkel geval is er de wens om een 'scheve' verdeling af te spreken van de overwaarde. Dit wordt meestal gedaan om de woning niet te behoeven te verkopen. De fiscus kan hierin echter een 'schenking' zien, waarover belasting dient te worden voldaan. Ook kan het zijn dat de belastingdienst hierin een gedeeltelijke afkoop van de partneralimentatie leest.

Financiering koopwoning

U kunt eenvoudig nagaan of u de woning kunt overkopen van uw aanstaande ex-partner. De bank financiert thans tot circa 4,5 x uw bruto jaarinkomen na correctie van partneralimentatie. U kunt dit nagaan samen met uw hypotheekadviseur of bank. Ook heeft u een makelaar nodig die een taxatie kan uitvoeren, niet voor de executiewaarde, maar de vrije verkoopwaarde. Diegene van u beiden die de woning overneemt, zal de ander als het ware moeten ‘uitkopen’ via een hogere hypotheek. Of dat lukt, kunt u zelf bekijken via de knop linksboven op deze pagina. Vraag in ieder geval tijdig een offerte aan bij een bank.

Suggesties
boeterente
belasting over uitkoopbedrag
overdrachtsbelasting 

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een echtscheiding of het berekenen van kinderalimentatie of partneralimentatie via ons?

 De Echtscheidingswinkel houdt uw kosten laag. Verder kunt u mogelijk subsidie krijgen via de Raad voor Rechtsbijstand. Deze heeft besloten dat het kantoor kwalificeert als 'high trust' kantoor. Verder kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Advocatuur, of u kunt gebruik maken van tuchtrechtspraak via de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

High Trust Echtscheidingswinkel.jpg Geschillencommissie Advocatuur.jpg

Orde van Advocaten.png

Zoek informatie op de site

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.